ABB stöttar hållbar tillverkning i Kina

Report this content

ABB reducerar koldioxidutsläppen vid en tillverkningsanläggning i Beijing genom att minska de årliga utsläppen av växthusgaser med upp till 400 ton, vilket stöttar det koncernomfattande målet att uppnå koldioxidneutralitet i den egna verksamheten per 2030.

ABB lanserar idag ett nytt solenergibaserat system för integrering av förnybar energi på tillverkningsanläggningen ABB LV Installation Materials Co., Ltd. i Beijing. ABB:s fabrik för lågspänningsprodukter har över 600 anställda och är cirka 24 000 kvadratmeter stor. Solcellsanläggningen på taket kommer att leverera cirka 420 MWh per år och därmed minska de årliga utsläppen av växthusgaser med upp till 400 ton. ABB:s elfordonsladdare och sofistikerade programvarubaserade energihanteringssystem ger en holistisk energieffektiviseringslösning där man utnyttjar fastighetsautomationssystem och digitaliserade produkter.

Beijing-projektet lanserades efter ett framgångsrikt pilotprojekt vid företagets dotterbolag Busch-Jaeger i Lüdenscheid i Tyskland 2019, där ett solcellssystem levererar cirka 1 100 MWh klimatneutral solkraft varje år. Systemet genererar tillräckligt med klimatneutral solenergi för att täcka 100 procent av fabrikens energibehov under soliga dagar och har minskat koldioxidutsläppen från anläggningen med cirka 680 ton per år.

”Baserat på erfarenhet från vår självförsörjande anläggning i Lüdenscheid utgör vårt projekt i Beijing ytterligare en viktig milstolpe i vårt arbete mot att uppnå koldioxidneutralitet i vår egen verksamhet till 2030”, säger Theodor Swedjemark, kommunikations- och hållbarhetschef. ”Vår nya ambitiösa hållbarhetsstrategi kommer att gynna alla våra intressenter genom hela värdekedjan och bidra till att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp.”

Oliver Iltisberger, chef för ABB:s division Smart Buildings, kommenterar: ”Dagens invigning av energi­effektiviseringslösningen på fabriken i Beijing representerar nästa steg i att uppfylla ABB:s hållbarhets­strategi, bekämpa orsakerna till klimatförändringarna och leva upp till våra egna kärnvärden. Med insikterna från vår första anläggning i Lüdenscheid med noll nettokoldioxidutsläpp har vi utvecklat vår hållbara affärsmodell till en mer effektiv och skalbar lösning som vi kan tillämpa globalt för tillverkningsanläggningar, bostäder, byggnader, städer och industrier runt om i världen i syfte att minska miljöpåverkan och accelerera ABB Electrifications strategi Mission to Zero.”

Projektet använder ABB:s smarta energihanteringsteknik där alla enheter är anslutna till det moln­baserade systemet ABB AbilityTM Electrical Distribution Control System* för övervakning, optimering och prediktivt underhåll med big data och artificiell intelligens. Ett omfattande intelligent styrsystem för byggnader, ABB i-bus® KNX, installeras också för att optimera styrningen på verkstäder och kontor för belysning, jalusier, värme, ventilation, säkerhet och andra funktioner.

Digitalisering av byggnader genom uppkopplad teknik och fastighetsautomation spelar en viktig roll för att kunna hantera tillförlitligheten i elnätet och energiförbrukningen samt i att minska energikostnader och öka energieffektiviteten.

*De två nuvarande och välkända systemen för energioptimering, ABB Ability™ Electrical Distribution Control System (EDCS) och ABB Ability™ Asset Health for Electrical systems – MyRemoteCare, har kontinuerligt vidareutvecklats och migrerats till ett gemensamt användargränssnitt. ABB Electrification erbjuder dessa lösningar i den gemensamma plattformen ABB Ability™ Energy and Asset Manager.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 19 mars 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

abb

Prenumerera

Media

Media