ABB tar hem gruvorder värd 32 miljoner dollar från LKAB

Report this content

Uppgradering av el och mekanik för fyra gruvspel ökar årlig produktion i LKAB:s verksamhet från nya huvudbrytningsnivån i Kirunagruvan. Leverans från ABB i Västerås.

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd 32 miljoner dollar på uppgradering av fyra gruvspel för LKAB:s nya huvudbrytningsnivå i järnmalmsgruvan i Kiruna. Ordern omfattar konstruktion och leverans av mekanisk utrustning samt driv- och styrsystem för fyra gruvspel. Ordern bokades i första kvartalet 2012.

De uppgraderade gruvspelen kommer att installeras för gruvans nya huvudbrytningsnivå på 1365 meters djup och för att öka produktionen av järnmalm med mer än 17 % per år, från 30 miljoner ton till 35 miljoner ton. Järnmalmen förädlas sedan till pellets och används för framställning av en mängd olika stålprodukter.

Den nya huvudbrytningsnivån kommer också att bidra till att öka gruvans expansion i Kiruna fram till år 2030.

“Vår djupa kunskap inom gruvområdet och ett långvarigt samarbete med LKAB bidrog till att ABB fick ordern”, säger Andreas Malmport, ansvarig för affärsenheten Mining inom division Process Automation i Sverige. “Vår teknik maximerar effektivitet och säkerhet i gruvspelssystemet och säkrar därmed produktionen under gruvans hela livscykel.”

ABB:s leverans omfattar drivskiva med axel, lager, lagerhus och hydrauliskt bromssystem samt skipar, tömningskurvor och mätfickor för alla fyra gruvspelen. Dessutom ingår modernisering av existerande styr- och drivsystem. ABB ska också leverera konstruktion, övervakning av montage, igångkörning, dokumentation och utbildning.

Gruvspel hör till en av de viktigaste utrustningarna i en underjordsgruva med höga krav på tillgänglighet och säkerhet eftersom ett eventuellt fel på spelen kan få katastrofala följder.

De moderniserade gruvspelen är planerade att tas i bruk med början från 2014 och med det fjärde spelet planerat till 2017.

LKAB är en världsledande producent av järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter för andra industrisektorer.

ABB:s division Process Automation levererar industrispecifika lösningar och tjänster för industriell automation och anläggningselektrifiering. Lösningarna hjälper kunderna att uppnå kraven på energieffektivitet, lönsamhet, produktivitet, riskhantering och globalt ansvar.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB Process Automation:                                      ABB Sverige:
Andreas Malmport, affärsområdeschef                       Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021-34 03 16                                                     Tel: 021-32 32 32
andreas.malmport@se.abb.com                                press@se.abb.com

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vår teknik maximerar effektivitet och säkerhet i gruvspelssystemet och säkrar produktionen under gruvans hela livscykel.
”, säger Andreas Malmport, ansvarig för affärsenheten Mining inom division Process Automation i Sverige