• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB tar hem kraftorder värd 90 miljoner dollar för att öka nätstabiliteten i Michigan

ABB tar hem kraftorder värd 90 miljoner dollar för att öka nätstabiliteten i Michigan

Report this content

HVDC Light-system ska underlätta styrning av kraftflödet och integrering av förnybar energi. Leveranser från ABB i Ludvika och Landskrona.

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd runt 90 miljoner dollar från American Transmission Co. (ATC) på leverans av ett kraftsystem som ska bidra till att styra kraftflödet och stärka nätstabiliteten i staten Michigan i USA.

ABB:s förlustsnåla och miljövänliga teknik HVDC Light ska styra kraftflödet mellan Michigans norra och södra del (Upper och Lower Peninsulas) och tillhandahålla dynamiskt spänningsstöd för att öka nätstabiliteten i regionen samt underlätta integrering av ytterligare vindkraft i kraftnätet. Systemet beräknas tas i drift i mitten av 2014.

”Denna HVDC Light-lösning kommer att höja överföringskapaciteten och förbättra nätstabiliteten och tillförlitligheten genom styrning av kraftflödet. Den kommer också tillåta att mer vindkraft förs in i energimixen”, säger Martin Gross, chef för ABB:s division Power Systems i Sverige. ”Reglermöjlighet, kompakt modulariserad konstruktion, enkelt systemgränssnitt och låg miljöpåverkan är några av de viktigaste fördelarna med denna teknik.”

Som en del av projektet ska ABB konstruera, leverera och installera en 200 MW ”back-to-back” HVDC Light-station i norra Michigan. Vid underhåll eller andra avbrott då en av strömriktarna är ur drift kan den andra strömriktaren fungera som en STATCOM (static synchronous condenser) och användas för att fortsätta förse nätet med dynamiskt spänningsstöd. Ett HVDC ”back-to-back”-system består av två strömriktare som är direktkopplade till varandra utan någon mellanliggande likströmsledning och möjliggör full styrning av kraftflödet genom systemet.

Systemets funktioner för att kontrollera spänning och reaktiv effekt hjälper till att möjliggöra integrering av ytterligare vindkraft samt stabilisering av kraftnätet. I det sällsynta fallet av strömavbrott kan spänningen i nätet snabbt återställas med hjälp av en så kallad ”black-start”-funktion, matad med kraft från den andra delen av systemet.

HVDC Light® fortsätter att vara ett förstahandsval för land- och havsbaserade kraftförbindelser över långa avstånd, såväl som för nyare tillämpningsområden såsom kraftförsörjning från fastlandet till öar och offshoreplattformar, kraftmatning in till städer, där utrymmessnåla lösningar krävs och integration av förnybar energi från källor som vindkraft på land eller till havs. ABB leder utvecklingen av denna teknik och har levererat 20 HVDC Light-stationer över hela världen.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernen bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB Power Systems
Per Eckemark
Systemområdeschef HVDC
Tel: 070- 532 00 10
per.eckemark@se.abb.com

ABB Sverige:
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

”Denna HVDC Light-lösning kommer att höja överföringskapaciteten och förbättra nätstabiliteten och tillförlitligheten genom styrning av kraftflödet. Den kommer också tillåta att mer vindkraft förs in i energimixen. Reglermöjlighet, kompakt modulariserad konstruktion, enkelt systemgränssnitt och låg miljöpåverkan är några av de viktigaste fördelarna med denna teknik.
Martin Gross, chef för ABB:s division Power Systems i Sverige.