ABB tar hem kraftorder värda 100 miljoner dollar för att öka produktionen vid Rio Tintos gruvor i Australien

Transformatorstationer ska stärka kraftdistributionen och stödja ökad produktion

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem order värda runt 100 miljoner dollar från gruvbolaget Rio Tinto avseende 17 transformatorstationer för kraftdistribution som ska stödja en ökad produktionstakt vid järnmalmsgruvor i västra Australien.

Uppgradering samt installation av ny kraftinfrastruktur kommer att höja spänningstalen i de befintliga distributionstransformatorerna och öka krafttillförseln som stöd för den expanderade verksamheten vid järnmalmsgruvorna i Pilbara-regionen.

Urbanisering och ekonomisk utveckling på tillväxtmarknader driver efterfrågan på stål, för vilket järnmalm är det huvudsakliga råmaterialet. Stål används för många ändamål, exempelvis i broar, järnvägar, fartyg, bilar, byggnader samt olika typer av infrastruktur och industri.

”Vår beprövade teknik och expertis när det gäller att konstruera och bygga transformatorstationer kommer att hjälpa Rio Tinto att tillgodose de ökade behoven av elkraft och effektivitet när gruvdriften byggs ut”, säger Brice Koch, chef för ABB:s division Power Systems. ”Dessa lösningar kommer också att stärka tillförlitligheten i elnätet och säkerställa tillförsel av elkraft med hög kvalitet.”

ABB:s leveranser till projektet omfattar ställverk, kablar, krafttransformatorer och ring main units. ABB ska också leverera ett SCADA-system samt
relä-, kontroll- och kommunikationsutrustning i enlighet med IEC 61850. Detta kommer att möjliggöra fjärrövervakning och fjärrstyrning av de geografiskt spridda stationerna från Rio Tintos driftcentral i Perth, mer än 1 000 kilometer bort.

Som en del av kontrakten ska ABB ansvara för konstruktion, tillverkning och leverans av utrustning för att uppgradera de befintliga transformatorstationerna. Projekten, som enligt plan ska färdigställas 2013, bildar en del av kundens mer omfattande och successiva projekt för att ersätta elinfrastruktur. ABB har tidigare framgångsrikt genomfört flera liknande projekt för Rio Tinto.

Rio Tinto är ett världsledande gruvföretag inom utvinning, brytning och bearbetning av mineraler och metaller, inklusive aluminium, koppar, diamanter, energiprodukter, guld, industrimineraler och järnmalm.

ABB är världens ledande leverantör av nyckelfärdiga luftisolerade, gasisolerade och hybridvarianter av transformatorstationer för spänningsnivåer upp till 1 100 kilovolt. Dessa transformatorstationer bidrar till effektiv och tillförlitlig överföring och distribution av elkraft med låg miljöpåverkan för energibolag, industrier och kommersiella verksamheter såväl som kunder inom järnväg, kollektivtrafik och förnybar energi.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vår beprövade teknik och expertis när det gäller att konstruera och bygga transformatorstationer kommer att hjälpa Rio Tinto att tillgodose de ökade behoven av elkraft och effektivitet när gruvdriften byggs ut.
Brice Koch, chef för ABB:s division Power Systems