• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB tar hem kraftorder värda 45 miljoner dollar för att öka användningen av förnybar energi i Texas

ABB tar hem kraftorder värda 45 miljoner dollar för att öka användningen av förnybar energi i Texas

Report this content

FACTS-teknik från Västerås ska öka överföringskapaciteten, säkerställa nätstabilitet och underlätta integrering av vindkraft i Texas

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem order värda runt 45 miljoner dollar från det ledande amerikanska kraftbolaget Oncor avseende elektrisk utrustning som ska öka överföringskapaciteten, säkerställa nätstabilitet och underlätta för integrering av förnybara energislag i elnätet i Texas. Ordern bokades i första kvartalet.

ABB:s FACTS-teknik (flexible alternating current transmission systems) ska tillämpas i Texas energiprogram CREZ (Competitive Renewable Energy Zones), vars syfte är att öka inslaget av förnybar energi med upp till 18 gigawatt. När det nya överföringssystemet är färdigt kommer elanvändarna i regionen att dra nytta av en av världens största vindkraftsanläggningar.

ABB ska konstruera, leverera, installera och driftsätta en SVC-enhet (reaktiv effektkompensering) och två seriekompenseringsenheter (SC).

”Dessa FACTS-lösningar kommer att stärka överföringskapaciteten, stödja integreringen av vindkraft och bidra till ökad spänningsstabilitet i elnätet i regionen”, säger Per Eckemark chef för ABB:s division Power Systems i Sverige. ”ABB har god erfarenhet av att leverera miljövänlig SVC- och SC-teknik runt om i världen och har en stor installerad bas i USA, med bland annat flera genomförda projekt för Oncor.”

Reaktiv effektkompensering (SVC) och seriekompensering (SC) är en del av ABB:s FACTS-teknik som stärker kapaciteten, tillförlitligheten och flexibiliteten i kraftsystem och bidrar till utvecklingen av smarta elnät. Med FACTS kan mer elkraft nå användarna med minimal miljöpåverkan, lägre investeringskostnader och snabbare implementering jämfört med det traditionella alternativet att bygga nya kraftverk och kraftledningar. Tekniken bidrar också till att hantera spänningsvariationer i nätet och därmed öka stabiliteten och effektiviteten i överföringssystemet.

ABB är en världsledande leverantör på det växande FACTS-området, och har levererat mer än 800 sådana installationer världen över.

Oncor har över sju miljoner kunder i Texas och ansvarar för det sjätte största kraftsystemet i USA, med totalt 190 000 kilometer ledningar för kraftöverföring och distribution.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB Power Systems                                                           ABB Sverige
Ingela Hålling                                                                        Christine Gunnarsson, presschef
Systemområdeschef FACTS                                                  Tel. 021-32 32 32
Tel: 021-32 49 10                                                                  press@se.abb.com
Ingela.halling@se.abb.com

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

FACTS-lösningarna kommer att stärka överföringskapaciteten, stödja integreringen av vindkraft och bidra till ökad spänningsstabilitet i elnätet i regionen.
Per Eckemark chef för ABB:s division Power Systems i Sverige.