ABB tar hem kraftorder värda 70 miljoner dollar i Saudiarabien för ökad nätkapacitet

Transformatorstationer ska bidra till att tillgodose växande elbehov genom att stärka kapaciteten och tillförlitligheten i elnätet

2012-04-26 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem projekt värda runt 70 miljoner dollar avseende transformatorstationer för Saudi Electricity Company (SEC), landets statliga kraftoperatör. Beställningarna bokades i första kvartalet.

ABB ska konstruera, bygga, leverera, installera och driftsätta en ny 132/13,8 kV transformatorstation vid Al-Raas i provinsen Al-Qassim och bygga ut en befintlig 380 kV transformatorstation vid Princess Nourah bint Abdulrahman University (PNAU) i Riyadh. ABB har tidigare byggt tre transformatorstationer för elförsörjningen av Saudiarabiens första kvinnliga universitet som också är världens största universitet för enbart kvinnor, omfattande 32 campus.

ABB ska också, genom den lokala EPC-entreprenören (engineering, procurement and construction) Ewaan Global Residential Company, arbeta med ett projekt för att bygga en nyckelfärdig 110/13,8 kV transformatorstation vid Al-Fareeda. Installationen ska leverera elkraft till ett nytt bostadsområde under utveckling norr om Jeddah city.

”Dessa transformatorstationer kommer att öka nätkapaciteten och bidra till att tillgodose det växande elbehovet i landets centrala region”, säger Brice Koch, chef för ABB:s division Power Systems. ”De kommer också att förbättra nätstabiliteten samt elkvaliteten och samtidigt säkerställa hög energieffektivitet.”

Projekten ska enligt plan vara slutförda 2014 och omfattar leveranser av produkter som gasisolerade ställverk, transformatorer, mellanspänningsställverk samt reservkraftsystem och kablar. ABB ska också leverera ett SCADA-system såväl som automations-, styr- och övervakningsutrustning. Transformatorstationerna ska också utrustas med kommunikationssystem från ABB som uppfyller standarden IEC 61850 och som möjliggör central fjärrövervakning och fjärrstyrning av krafttillgångar på geografiskt spridda platser.

Transformatorstationen vid Al-Fareeda ska även utrustas med ett kondensatorbatteri för att minska elförluster och öka stabiliteten samt kvaliteten i elleveranserna genom att stärka elnätets effektfaktor, vilket är ett mått på hur mycket användbar elkraft som finns tillgänglig i nätet.

ABB är världens ledande leverantör av nyckelfärdiga luft- och gasisolerade transformatorstationer, såväl som hybridstationer, för spänningsnivåer upp till 1 100 kV. Dessa stationer bidrar till effektiv och tillförlitlig överföring och distribution av elektricitet med minsta möjliga miljöpåverkan för energiföretag, industrier och kommersiella verksamheter samt sektorer som järnväg, urbana transportsystem och förnybar energi.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com

 

Taggar:

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar