ABB tar hem order på transformatorstationer värd 71 miljoner dollar i Indien

Förbättrad kraftförsörjning ska stärka produktiviteten och sänka kostnader

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har fått en order värd 71 miljoner dollar av Steel Authority of India Limited (SAIL) avseende leverans av en grupp transformatorstationer till stålanläggningen Bhilai Steel Plant, belägen i den centralindiska delstaten Chhattisgarh. De nya högspänningsstationerna ska bidra till att öka kraftförsörjningen för att stödja en planerad expansion av den årliga produktionskapaciteten vid anläggningen från 5 miljoner ton till 7 miljoner ton.

ABB ska konstruera, leverera, installera och driftsätta stationerna som en del av en nyckelfärdig totallösning. I leveransen ingår produkter som ställverk, transformatorer, kablar samt brandskydds- och brandsäkerhetssystem inklusive senaste kontroll- och skyddslösningar i enlighet med IEC 61850, den internationella kommunikationsstandarden som säkerställer kompatibilitet och öppen kommunikation mellan transformatorstationer och andra installationer i elnätet. Projektet planeras att vara slutfört 2013.

”Förutom att stärka kraftförsörjningen och därmed stödja en ökad produktion kommer transformatorstationerna att förbättra eltillgången och eltillförlitligheten vid anläggningen”, säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. ”ABB:s energieffektiva och miljövänliga teknik kommer också att underlätta utfasningen av föråldrad och energiintensiv utrustning, vilket ger ytterligare driftsfördelar.”

Transformatorstationer är nyckelinstallationer i kraftnät, som omvandlar spänningsnivåer och underlättar effektiv överföring och distribution av elektricitet. De inkluderar utrustning som skyddar och styr kraftflödet. ABB är världens ledande leverantör av luft- och gasisolerade transformatorstationer med mer än 10 000 installationer över hela världen, som täcker spänningsnivåer på upp till 1 100 kV.

Bhilai Steel Plant är en tillverkningsenhet inom SAIL, en ledande indisk stålproducent med flera produktionsanläggningar över hela landet. Företaget tillverkar järnvägsräls och tunga stålplåtar och är en stor leverantör av strukturella komponenter.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 130 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar