• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB tar hem order värd 15 miljoner dollar för att stärka nättillförlitligheten i Norge

ABB tar hem order värd 15 miljoner dollar för att stärka nättillförlitligheten i Norge

Report this content

Stationsautomation och skydds- och övervakningssystem ska öka tillförlitligheten och effektiviteten i kraftnät.

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd runt 15 miljoner dollar från det ledande norska kraftbolaget Statnett på leverans och installation av system för stationsautomation som ska stödja en ny kraftledning mellan Ørskog och Fardal på Norges västkust. Den nya ledningen byggs för att stärka elnätet i en region där industriell tillväxt driver efterfrågan på säkra elleveranser. Ordern bokades i första kvartalet.

”Våra avancerade system för stationsautomation ska hjälpa till att övervaka, styra och skydda kraftnätet och därmed förbättra effektiviteten och tillförlitligheten”, säger Jens Birgersson, chef för ABB:s verksamhet Network Management inom divisionen Power Systems. ”De ska också bidra till att maximera krafttillgången och optimera underhållskostnaderna.”

Ordern omfattar leverans av skydds- och styrsystem för sju transformatorstationer längs med kraftledningen. ABB ska installera ett MicroSCADA Pro-system samt IED-utrustning ur företagets Relion-sortiment till var och en av stationerna.

”Leveransen sker i samarbete mellan ABB Norge och ABB Sverige, där enheten SA Systems Sverige kommer att leverera skydds- och styrsystemen för tre av transformatorstationerna längs den nya kraftledningen”, säger Erik Förlin chef för ABB:s enhet SA Systems i Sverige.

Dessa system kommer att förse styrsystemet i transformatorstationen med information om aktuella förhållanden i elnätet och samtidigt överföra data till styrsystemet för Statnetts regionala och nationella kraftnät.

ABB:s system för stationsautomation uppfyller den internationella standarden IEC61850, vilket, utöver andra fördelar, säkerställer interoperabilitet mellan utrustning från olika tillverkare. De nya installationerna är beräknade att tas i drift mellan 2013 och 2015.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB Power Systems:                                                           ABB Sverige:
Erik Förlin, chef SA Systems i Sverige                                    Christine Gunnarsson, presschef           
Tel. 021-32 14 80                                                                  Tel. 021-32 32 32
erik.forlin@se.abb.com                                                          press@se.abb.com

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Leveransen sker i samarbete mellan ABB Norge och ABB Sverige, där enheten SA Systems Sverige kommer att leverera skydds- och styrsystemen för tre av transformatorstationerna längs den nya kraftledningen.
Erik Förlin chef för ABB:s enhet SA Systems i Sverige