ABB tar hem order värd 75 miljoner dollar på att stärka överföringsnätet i Irak

Iraks kraftinfrastruktur byggs ut för att öka kapaciteten och stärka kraftöverföringsnätet. Leverans från ABB i Västerås och Ludvika.

2012-06-26 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd runt 75 miljoner dollar från Iraks energidepartement avseende utbyggnad av en befintlig transformatorstation i södra Irak.

Transformatorstationen Amara (400/132 kV) ska byggas ut för att ansluta ett nytt 500 MW gasbaserat kraftverk samt flera mindre kraftstationer, vilka för närvarande är under uppbyggnad, till kraftnätet.

"Utbyggnaden kommer möjliggöra att mer kraft kan integreras i elnätet och stärka tillförseln av el i regionen", säger Per Eckemark, divisionschef för Power Systems i Sverige. "Det kommer även att förbättra elkvaliteten och tillförlitligheten i nätet.”

I det nyckelfärdiga projektet ska ABB:s enhet Substations i Västerås ansvara för projektledning, konstruktion, tillverkning, leverans, installation och driftsättning av transformatorstationen, inklusive mark- och byggnadsarbeten. Projektet ska enligt plan vara klart 2013.

Projektet omfattar nyckelprodukter som luftisolerade ställverk, transformatorer, shuntreaktorer och kablar. ABB ska också leverera styr- och övervakningsutrustning i enlighet med kommunikationsstandarden IEC 61850 samt tillhörande telekommunikationsutrustning.

Från ABB i Västerås levereras styr- och övervakningssystem och från ABB i Ludvika levereras bland annat shuntreaktorer och kondensatorbatterier.

ABB är världens ledande leverantör av nyckelfärdiga luft- och gasisolerade samt hybridvarianter av transformatorstationer för spänningsnivåer upp till 1 100 kV. Dessa stationer underlättar effektiv och tillförlitlig överföring och distribution av el med liten miljöpåverkan för energiföretag, industrier och kommersiella verksamheter samt kunder inom järnväg, urbana transportsystem och förnybar energi.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB Power Systems                                                    ABB Sverige       
Thomas Johansson,                                                       Christine Gunnarsson, presschef
Affärsenhetschef Substations                                          Tel. 021-32 32 32
Tel. 0706-96 78 00                                                          press@se.abb.com
thomas.l.johansson@se.abb.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Utbyggnaden kommer möjliggöra att mer kraft kan integreras i elnätet och stärka tillförseln av el i regionen. Det kommer även att förbättra elkvaliteten och tillförlitligheten i nätet.
Per Eckemark, divisionschef för Power Systems i Sverige