ABB tar hem order värda 55 miljoner dollar i Kanada för att stärka kraftnätet

FACTS-lösningar från ABB i Västerås ska stärka överföringskapaciteten för vattenkraft till södra British Columbia som väntas dubblera sin folkmängd under de kommande 20 åren.

2012-07-04 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem order värda runt 55 miljoner dollar från det ledande kanadensiska kraftbolaget BC Hydro avseende FACTS-lösningar (flexible alternating current transmission systems) som ska hjälpa till att öka överföringskapaciteten i nya och befintliga kraftledningar.

ABB ska konstruera, leverera, installera och driftsätta tre seriekondensatorer; två vid Seymour Arm och en vid Ruby Creek. Vid Seymour Arm ska installationerna vara i drift i slutet av 2013 och vid Ruby Creek under året därpå.

Det är ABB:s FACTS-enhet i Västerås som utvecklar och levererar tekniken i dessa projekt. I beställningarna ingår högspänningsprodukter från ABB i Ludvika.

"ABB:s enhet FACTS i Västerås har en stor installerad bas i Nordamerika, och det är glädjande att vi vinner ytterligare order i regionen," säger Per Eckemark, chef för ABB:s division Power Systems i Sverige.

”Dessa installationer kommer att stärka överföringskapaciteten och förse elkonsumenterna i regionen med ren vattenkraft”, säger Brice Koch, chef för ABB:s division Power Systems. ”ABB:s avancerade seriekondensatorteknik kommer också att stärka nättillförlitligheten och kraftkvaliteten.”

BC Hydro bedömer att provinsens elbehov ska öka med runt 50 procent under de kommande 20 åren. Denna efterfrågeökning drivs av att folkmängden beräknas öka med över en miljon hushåll såväl som ekonomisk tillväxt.

Anläggningen vid Ruby Creek är en del av kraftledningsprojektet Interior to Lower Mainland Transmission Project. Detta projekt omfattar en ny 500 kilovolts kraftledning som ska säkra tillförlitliga leveranser av ren energi till bostäder och företag i Lower Mainland och Vancouver Island. Seriekondensatorn vid Seymour Arm ska öka kraftöverföringen utan att ytterligare kraftledningar behöver byggas.

Kanada är en av världens största producenter av vattenkraft och ett av få länder som producerar en stor mängd av sin el från vattenbaserade källor.

Seriekondensatorer är den del av ABB:s FACTS-teknik som bidrar till att stärka säkerheten, kapaciteten och flexibiliteten i kraftnät samt underlättar utvecklingen av smarta elnät. Med FACTS kan mer elkraft nå konsumenterna med mindre miljöpåverkan, lägre investeringskostnader och snabbare implementering jämfört med det traditionella alternativet att bygga nya kraftverk och kraftledningar. Tekniken bidrar också till att hantera spänningsvariationer i nätet och därmed öka stabiliteten och effektiviteten i kraftsystemet.

ABB är en världsledande leverantör på det växande FACTS-området, och har levererat mer än 800 installationer runt om i världen. Förra året utsågs FACTS till en av decenniets 11 främsta tekniker av IEEE:s (Institute of Electrical and Electronics Engineers) tidskrift Spectrum.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB Power Systems
Ingela Hålling
Systemområdeschef FACTS
Tel: 021-32 49 10
Ingela.halling@se.abb.com

ABB Sverige:
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare. www.abb.com