ABB tar hem serviceavtal hos Dannemora Magnetit

Report this content

Femårigt Full Service-avtal innebär att ABB får ett helhetsansvar för underhållsverksamheten.

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tecknat ett Full Service-avtal med Dannemora Magnetit AB inför nystarten av verksamheten i Dannemora. Avtalet, som har ett beräknat kontraktsvärde på 55 miljoner kronor, sträcker sig över fem år och innehåller en option på ytterligare fem år.

Verksamheten i den anrika järnmalmsgruvan i norra Uppland kommer i vår att återupptas efter 20 års uppehåll. Genom det nyligen tecknade avtalet får ABB nu det samlade ansvaret för processanläggningens underhåll.

”En väl fungerande underhållsverksamhet är avgörande för de höga tillgänglighetskrav vi har för vår produktion här i Dannemora. ABB har presenterat ett heltäckande koncept som kommer att optimera driftsäkerheten och maximera anläggningens prestanda. Vi ser verkligen fram emot detta samarbete”, säger Kjell Klippmark, VD för Dannemora Magnetit AB.

Totalt kommer 11 ABB-medarbetare att ha sin anställning vid den nybildade serviceenheten i Dannemora. Dessutom knyts ett antal specialistfunktioner till verksamheten.

”Vi är mycket glada över detta viktiga avtal och det känns inspirerande att få vara med om denna offensiva satsning redan från start. Genom fullservicekonceptet kommer vi att bygga upp en långsiktigt hållbar struktur för underhållsverksamheten som ger rätt förutsättningar för hög tillgänglighet och ett optimalt utnyttjande av anläggningen”, säger Lars Enquist, säljchef för ABB:s enhet Full Service i Sverige.

ABB har sedan länge ett etablerat servicesamarbete med ett flertal svenska gruvbolag, men det avtal som nu tecknats med Dannemora Magnetit AB är det första Full Service-avtalet inom gruvnäringen i Sverige.

”Den svenska gruvbranschen befinner sig i en stark expansionsfas och många nya gruvor är på väg att öppnas. Detta Full Service-avtal ser jag därför som ett viktig första steg inom en mycket spännande marknad”, tillägger Lars Enquist.

Utöver serviceavtalet är ABB även leverantör av el- och automationsutrustning till Dannemoragruvan. Dessutom fick ABB under 2011 en beställning på ett helt nytt bergspel som ska transportera malmen från 600 meters djup upp till marknivån och vidare till det nybyggda sovringsverket.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minskar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 130 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB AB
Lars Enquist
Säljchef, ABB, avd. Service/Full Service       
Tel: 070-531 44 65                             
lars.enquist@se.abb.com

Dannemora Magnetit AB
Jan Sundberg

Chef Service
Tel: 076-797 07 23
jan.sundberg@dannemoramineral.se

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar