• news.cision.com/
  • ABB/
  • ABB tar kraftorder värda 250 miljoner dollar i Saudiarabien för att öka nätkapacitet

ABB tar kraftorder värda 250 miljoner dollar i Saudiarabien för att öka nätkapacitet

Report this content

Transformatorstationer ska bidra till att möta det växande elbehovet genom ökad kapacitet och tillförlitlighet i elnätet

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem order värda mer än 250 miljoner dollar från Saudi Electricity Company (SEC), Saudiarabiens statliga kraftbolag, på nya såväl som uppgradering av befintliga transformatorstationer för att möta det växande behovet av elkraft. Beställningarna bokades i fjärde kvartalet 2011.

En av de nya, gasisolerade transformatorstationerna (GIS) ska byggas sydväst om Al-Hassa i den östra regionen. Den ska underlätta överföring av ytterligare 2 000 megawatt el från en ny gaseldad kraftanläggning som för närvarande byggs av en oberoende kraftproducent intill SEC:s befintliga kraftstation Qurayyah. Sex andra nya transformatorstationer för eldistribution, samt de tre som ska uppgraderas, är placerade i huvudstaden Riyadh och andra städer i den centrala regionen.

”Transformatorstationerna kommer att stärka överförings- och distributionskapaciteten för att tillgodose det ökande behovet av elektricitet i regionen”, säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. ”De kommer också att stärka tillförlitligheten och förbättra effektiviteten i elnätet.”

ABB ska konstruera, bygga, installera och driftsätta de nya transformatorstationerna, inklusive leverans av nyckelutrustning som GIS-stationer, transformatorer, shuntreaktorer och kondensatorbankar. ABB ska också leverera att antal lösningar såsom SCADA-system samt automations-, styr- och skydds- och kommunikationsutrustning i enlighet med den globala standarden IEC 61850. Det kommer att möjliggöra fjärrstyrning och fjärrövervakning av geografiskt utspridda kraftinstallationer från SEC:s driftcentral.

ABB är världens ledande leverantör av nyckelfärdiga luftisolerade, gasisolerade och hybridvarianter av transformatorstationer för spänningsnivåer upp till 1 100 kilovolt. Dessa transformatorstationer bidrar till effektiv och tillförlitlig överföring och distribution av elkraft med låg miljöpåverkan för energibolag, industrier och kommersiella verksamheter såväl som kunder inom järnväg, kollektivtrafik och förnybar energi.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 130 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar