ABB tar order värd 450 miljoner dollar för HVDC-länk mellan Norge och Storbritannien

2015-07-14 – NSN-länken ska koppla ihop energimarknaderna i Norden och Storbritannien för att öka användningen av förnybar energi i båda länderna

  •   Säkrare elförsörjning och ökad användning av förnybara energislag
  •   Stödjer europeiskt energisamarbete genom gränsöverskridande kraftförbindelse

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd runt 450 miljoner dollar på sammankoppling av elnäten i Storbritannien (UK) och Norge i syfte att skapa säkrare elförsörjning för båda länderna och stödja anslutningen av mer förnybar vind- och vattenkraft i deras elnät.

Beställare är den norska statliga transmissionsnätoperatören Statnett och det internationella el- och gasföretaget i Storbritannien National Grid. Ordern bokades i tredje kvartalet 2015.

ABB ska leverera omriktarstationer för högspänd likström (HVDC) i båda ändar av länken North Sea Network (NSN) mellan Norge och Storbritannien. Ordern är det senaste exemplet på hur ABB:s teknik möjliggör kritisk kraftöverföring för att skapa ytterligare överföringskapacitet och underlätta elhandel mellan länder i syfte att säkra elförsörjningen och öka andelen förnybar energi. ABB tilldelades nyligen också projektet NordLink, en 1 400 MW kraftförbindelse på ±525 kilovolt (kV) mellan Norge och Tyskland.

”Vi är mycket glada att få arbeta med Statnett och National Grid och få bidra till en ökad samverkan på den europeiska energimarknaden”, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB. ”HVDC är en kärnteknik som uppfanns av ABB och en av de nyckelverksamheter vi fokuserar på i vår strategi Next Level. Denna order understryker också att vår division Power Systems gör solida framsteg på sin väg tillbaka till lönsam och hållbar tillväxt.”

NSN-länken får en överföringskapacitet av 1 400 MW och blir med sina 730 kilometer världens längsta kraftförbindelse på havsbotten. Den beräknas tas i kommersiell drift 2021.

I perioder av hög vindkraftsproduktion och låg elefterfrågan i Storbritannien kommer elkraft att strömma via länken till Norge som därmed kan fylla på sina vattenreserver. När efterfrågan i Storbritannien däremot är hög men vindkraftsproduktionen låg till följd av svaga vindar kommer istället el från norska vattenkraftverk att strömma till Storbritannien.

ABB ska designa, konstruera, leverera och driftsätta två ±525 kV, 1,400 MW omriktarstationer utrustade med ABB:s VSC-teknik HVDC Light®. Den ena stationen ska placeras i Blyth i Storbritannien och den andra i norska Kvilldal. Merparten av leveransen kommer från ABB:s verksamhet i Ludvika.

”HVDC är en beprövad teknik för anslutning av förnybara energislag och för tillförlitlig och effektiv kraftöverföring över långa avstånd, ofta under vatten eller under jord”, säger Claudio Facchin, chef för ABB:s division Power Systems. ”Det här projektet är den 18:e gränsöverskridande kraftförbindelsen som ABB bygger i Europa och vi är glada att få vara med och bidra till ett allt mer integrerat elnät i Europa.”

ABB har levererat runt 100 HVDC-projekt sedan företaget uppfann tekniken för mer än 60 år sedan. Dessa har en total installerad kapacitet av mer än 120 000 MW, motsvarande runt hälften av den globala installerade basen. ABB lanserade sin VSC-teknik (voltage source conversion) kallad HVDC Light® på 1990-talet och är idag ett globalt ledande företag inom området med 15 av de totalt 21 levererade VSC-projekten i kommersiell drift runtom i världen. NSN är den femte större HVDC Light-ordern som tilldelats ABB under det senaste året.

Om ABB

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

Media Relations
Thomas Schmidt, Antonio Ligi, Sandra Wiesner
Tel: +41 43 317 7111
media.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland


Taggar:

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com