ABB världsledande på CPM-lösningar

En nyligen publicerad studie av ARC Advisory Group visar att marknaden för CPM-lösningar (Collaborative Production Management) till processindustrin växer utifrån behov av ökad energieffektivitet, minskade kostnader och effektivare produktionsstyrning.

2012-10-15 – I en nyligen publicerad studie med titeln CPM/MES Systems for Process Industries Worldwide Outlook har analysföretaget ARC Advisory Group rankat ABB som världsledande på denna växande marknad. Programvara för CPM och MES (Manufacturing Execution System) gör det möjligt att synliggöra, styra, spåra, rapportera och optimera hela industriella tillverkningsprocesser från order till leverans, vilket förbättrar produktkvaliteten, säkerheten och produktiviteten överlag.

Enligt den publicerade studien växer marknaden för CPM-system sedan mer än två år i samtliga världens regioner. Bakgrunden är att alla tillverkande företag behöver integrera sin verksamhet i högre grad och samverka mer effektivt för att säkerställa sin lönsamhet. Den allt större användningen av CPM-lösningar drivs bland annat av krav på energistyrning och energibesparingar, utökade och nya regelverk, globalisering, införande av fler standarder, stora demografiska förändringar samt behov av att minska produktionskostnaderna överlag.

Trots instabilitet vad gäller ekonomi och valutor spår ARC att dynamiken i industrin ska bidra till fortsatt tillväxt för CPM-lösningar till processindustrin under 2012 och framåt. Den ökade användningen av ny teknik som surfplattor, smarta telefoner och ”molnet” har inte bara skapat nya arbetssätt utan också förväntningar på ökad tillgång till och bättre utnyttjad information, vilket CPM-lösningarna erbjuder.

”ABB:s CPM-lösningar tillhandahåller verktyg för avancerad produktionsplanering som ökar produktiviteten och kvaliteten i produktionen och som samtidigt minskar energi- och underhållskostnaderna i en allt mer snabbföränderlig värld”, säger Janice Abel, chefskonsult vid ARC och författare till rapporten. ”Förvärven av både Ventyx och Mincom har inneburit en kraftig ökning av ABB:s CPM-affär. Med sin heltäckande produktportfölj står ABB nu beredd att växa ytterligare på den här marknaden.”

ABB förvärvade programvaruföretaget Ventyx 2010. Ventyx köpte därefter Mincom, ett programvaruföretag specialiserat inom gruvindustri, 2011. Kombinationen av Ventyx, Mincom och den fortsatta kraftiga organiska tillväxten av ABB:s befintliga CPM-portfölj har resulterat i den marknadsledande positionen för ABB. Under 2011 kunde dessutom ABB redovisa en stark organisk tillväxt inom de viktiga affärsområdena olja, gas och petrokemi samt mycket stark organisk tillväxt inom affärsområdet gruvor.

”CPM-systemen hjälper våra kunder inom processindustrin att få ut ännu mer av den automation de redan har i sina anläggningar. ABB:s programvara har visat sig bidra till att minska tiden från order till betalning, öka produktionen, minska lagret och optimera underhållet”, säger Veli-Matti Reinikkala, chef för ABB:s division Process Automation. ”Vi har hört kunder prata om behovet av att integrera sina produktions- och affärssystem i flera år; ABB levererar CPM-lösningar som gör precis det och mer än så.”

Mer information om CPM/MES Systems for Process Industries Worldwide Outlook samt andra studier om den globala automationsmarknaden finns på www.arcweb.com

ARC Advisory Group grundades 1986 och är industrins ledande undersöknings- och konsultföretag. ARC behärskar teknikområden från affärssystem till produkt- och livcykelhantering, supply chain management, produktionsstyrning och automationssystem, vilket gör dem till den ledande rådgivaren för industri- och IT-ledare över hela världen. Mot bakgrund av de komplexa frågor som dagens företag står inför kan den industriella kunskap och förstahandserfarenhet som ARC:s analytiker besitter vara av stort värde för många kunder. För mer information, kontakta ARC Advisory Group, Three Allied Drive, Dedham, MA 02026 USA, 781-471-1000, Fax 781-471-1100, www.arcweb.com.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har runt 145 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB Process Automation                                                        ABB Sverige
Jörgen Karlsson                                                                        Christine Gunnarsson, presschef
Säljansvarig Kemi, Läkemedel, Livsmedel                                   Tel. 021-32 32 32
Tel. 040-55 06 10                                                                      press@se.abb.com
jorgen.x.karlsson@se.abb.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

ABB:s CPM-lösningar tillhandahåller verktyg för avancerad produktionsplanering som ökar produktiviteten och kvaliteten i produktionen och som samtidigt minskar energi- och underhållskostnaderna i en allt mer snabbföränderlig värld.
Janice Abel, chefskonsult vid ARC och författare till rapporten