ABB vinner order värd 140 miljoner dollar på ökad integrering av förnybar energi i Europa

2016-03-10 – HVDC omriktarstation ska koppla ihop danska och tyska elnätet och stärka elnätens tillförlitlighet

ABB har vunnit en order värd runt 140 miljoner dollar från kraftoperatörerna Energinet.dk i Danmark och 50Hertz Transmission i Tyskland på leverans och installation av en omriktarstation för högspänd likström (HVDC). Stationen ska placeras i Bentwisch i norra Tyskland. Back-to-back installationen med HVDC Light blir den första i sitt slag i Europa och kommer att möjliggöra sammankoppling av de asynkrona växelströmsnäten (AC) i östra Danmark och Tyskland.

Med leverans av HVDC-systemet blir ABB en viktig teknikleverantör till projektet ”Kriegers Flak combined grid solution” som innebär världens första offshoreanslutning, via länken mellan de nationella elnäten, av den framtida danska vindkraftparken Kriegers Flak och de redan i drift tyska parkerna Baltic 1 och 2. ABB tilldelades även 2015 en order värd 100 miljoner på ett AC sjökabelsystem för anslutning av Kriegers Flak.

Förbindelsen kommer att ha en kapacitet på 400 megawatt (MW), motsvarande energibehovet för mer än 400 000 hushåll. Utvecklingen av denna samhällskritiska infrastruktur är delfinansierad av EU och innebär ett betydande steg för att uppnå Europas mål för förnybar energi. Förutom att underlätta för integrering av förnybar energi i elnätet kommer projektet att bidra till säkrare elförsörjning och ökade möjligheter för elhandel.

”ABB har överlägsna meriter vad gäller HVDC-länkar och spelar en nyckelroll för att realisera visionen om ett europeiskt elnät”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”Integreringen av förnybara energislag och sammankopplingar av elnät är viktiga inslag i ABB:s strategi Next Level för att möta det växande elbehovet med minsta möjliga miljöpåverkan.”

ABB ska leverera den kompletta HVDC-stationen inklusive transformatorer, omriktarventiler, ventilkylsystem, kontroll- och skyddssystem samt annan tillhörande utrustning till omriktarstationen. Av detta levereras omriktarstationer och kontroll- och skyddssystem från ABB i Ludvika. ”Det är mycket glädjande att åter ha fått förtroendet och på så sätt bidra till ett starkare, smartare och ”grönare” elnät”, säger Erik Oja, divisionschef för Power Grids i Sverige. ”Ordern är viktig för vår verksamhet och befäster åter vår ställning som världsledande på området.”

HVDC Light erbjuder sofistikerade funktioner såsom uppstart av spänningslöst nät ”black start” och exceptionella kontrollmöjligheter för att kunna balansera systemet när vindhastigheten växlar.

ABB var först med att utveckla teknik för överföring av högspänd likström (HVDC) för mer än 60 år sedan. Företaget har genomfört mer än 110 HVDC-projekt över hela världen med en sammanlagd överföringskapacitet av mer än 120 000 megawatt, motsvarande runt hälften av den globalt installerade basen. ABB vidareutvecklade HVDC-tekniken på 1990-talet och lanserade spänningsstyv strömriktarteknik (VSC), kallad HVDC Light. ABB är ledande också inom denna teknik och har levererat 18 av totalt 24 HVDC-projekt med VSC-teknik som är i drift världen över.

ABB (www.abb.com) är ett ledande globalt teknikföretag inom kraft och automation. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB Sverige
Pressavdelningen
021-32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar