ABB vinner order värd 60 miljoner dollar på teknik för att stärka elnätet i Storbritannien

2017-10-26 - En ny inbyggd elkraftsanläggning för högspänning vid Shurton ska mata el från kärnkraftverket Hinkley Point C till stamnätet

ABB har tagit hem en order värd 60 miljoner dollar från det ledande brittiska energibolaget National Grid om att bygga en ny högspänningsanläggning vid Shurton som ska ansluta och mata el producerad vid det nya kärnkraftverket Hinkley Point C i Somerset, sydvästra England, in i det brittiska elnätet. Ordern lades under det tredje kvartalet 2017. 

Hinkley Point C kommer att producera 3,2 GW el – tillräckligt för att förse runt sex miljoner hushåll med koldioxidsnål el – vilket gör det till det enskilt största kraftverket som ansluts till National Grids system. Shurtonanläggningen, belägen sydost om Hinkleys huvudanläggning, är en viktig komponent i National Grids program för att stärka och uppgradera elnätet så det klarar ytterligare eltillförsel och ger tillförlitliga elleveranser.  

ABB ska utforma, tillverka och installera den nya kraftanläggningen på 400 kV utrustat med dubbla nätanslutningar till de befintliga anläggningarna vid Taunton och Melksham. Shurton-anläggningen ska utrustas med ABB:s gasisolerade ställverk (GIS). Det gör att anläggningen kan byggas in i en kompakt byggnad och därmed optimera användningen av den begränsade ytan på platsen. Gasisolerade samlingsskenor ska ansluta ställverket till luftledningar och kabelnät. ABB ska också leverera avancerade digitala styr-, övervaknings- och telekommunikationssystem baserade på plattformen ABB AbilityTM. 

”Det här projektet belyser ABB:s förmåga att leverera kompletta lösningar, från utformning till färdig anläggning, för viktiga och komplexa ställverksanläggningar”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”Vi ska fortsätta att kombinera avancerade system för övervakning, kontroll och kommunikation med vår GIS-teknik för att leverera kundvärde och stärka vår position som främsta partner när det gäller att skapa ett starkare, smartare och grönare elnät.”  

Sue Adam, National Grids chef för stora infrastrukturutvecklingsprojekt, säger: ”Detta är ett viktigt projekt för National Grid. När vi kopplar in den nya koldioxidsnåla energikällan i vårt elnät kommer det att bidra till att klara landets ökande behov av hållbar energi.  Vi är glada att skriva kontrakt med ABB om att bygga den nya anläggningen. Det blir en viktig länk mellan det nya kraftverket Hinkley Point C och elnätet.” 

ABB:s kompakta inbyggda GIS-teknik sparar upp till 70 procent av ytan jämfört med konventionell luftisolerad (AIS) teknik. Den utrymmessnåla designen gör det också möjligt att bygga ut och uppgradera en anläggning på begränsad yta, vilket inte AIS tillåter. Dessutom ger GIS tillförlitligare elleveranser samtidigt som underhållskraven minskar.  

ABB är världens ledande leverantör av transformatorstationer med spänningsnivåer på upp till 1 200 kV. Dessa transformatorstationer gör det möjligt att på ett effektivt och driftsäkert sätt överföra och distribuera el med minimal miljöpåverkan till kunder inom installation, industri och handel, liksom till sektorer som järnväg, kollektivtrafik och förnybar energi. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 136 000 medarbetare. www.abb.com 

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Tel: +41 43 317 71 11
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Tel: +41 43 317 71 11
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd 
Affolternstrasse 44 
8050 Zurich
Switzerland

Taggar:

abb

Om oss

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com

Prenumerera

Dokument & länkar