• news.cision.com/
  • ABB/
  • ”Alla ska känna att de har samma möjligheter” – ABB:s vd Björn Rosengren om kvinnor inom ingenjörsvetenskap

”Alla ska känna att de har samma möjligheter” – ABB:s vd Björn Rosengren om kvinnor inom ingenjörsvetenskap

Report this content
  • Dagens International Women In Engineering Day lyfter fram behovet av en större mångfald på arbetsplatsen och möjligheter för kvinnor att studera vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM)
  • ABB:s vd Björn Rosengren och HR-chef Carolina Granat berättar i podden ABB Decoded om sin syn på hur man kan stärka kvinnors ställning
  • Jämställdhet är ett huvudmål för att driva sociala framsteg som en strategisk hörnsten i ABB:s ambitiösa hållbarhetsstrategi 2030

Under årets International Women in Engineering Day (INWED) diskuterar ABB:s vd Björn Rosengren och HR-chef Carolina Granat vikten av att främja en inkluderande kultur och att uppmuntra till mångfald i det senaste avsnittet av podcasten ABB Decoded.

INWED syftar till att uppmuntra och stötta unga kvinnor när de ska bygga upp sina karriärer inom vetenskap. Denna ambition speglas starkt i ABB:s hållbarhetsstrategi 2030 som har målet att driva sociala framsteg som en viktig strategisk hörnsten och där jämställdhet utgör ett viktigt element. Som en del av den strategin siktar ABB på att fördubbla antalet kvinnor i den högre ledningen globalt till 25 procent.

ABB är ett globalt teknikföretag med ingenjörsvetenskap i centrum och med en lång historia av att främja utbildning och karriärer inom STEM, i synnerhet vad gäller kvinnor, i linje med ABB:s strategi Global Diversity & Inclusion Strategy 2030. ABB har samarbetat med över hundra universitet runt om i världen och erbjuder ett stort antal olika mentors- och stipendieprogram.

I det nya avsnittet av ABB Decoded berättar Björn Rosengren om sin syn på vägen framåt för att stärka kvinnors ställning och hur man attraherar marknadens bästa talanger. ”Vi talar om mångfald men för att förverkliga detta är det egentligen en inkluderande kultur som är viktigt – att människor känner att de är delaktiga i företaget och att alla faktiskt har samma möjligheter”, säger Björn Rosengren.

ABB har nyligen antagit UN Womens principer för kvinnors egenmakt (UN WEP’s) för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt kvinnors egenmakt på arbetsplatsen, marknaden och i samhället. UN WEP’s är det viktigaste hjälpmedlet om företag ska kunna leverera på dimensionerna för jämställdhet i Agenda 2030 samt FN:s mål om hållbar utveckling.

”Från mitt perspektiv är det viktigt att ABB alltid ska locka till sig den bästa kompetensen på marknaden. Och när jag säger det innebär det att vi behöver ha en bred rekryteringsbas. Det är viktigt. Alla som arbetar på företaget ska ha samma möjligheter, men de som vill börja hos oss ska också känna att ABB är ett företag där man kan lyckas. Resultat är det som räknas och det ger många möjligheter”, tillägger Björn Rosengren.

Stor mångfald presterar bättre än homogena team

Det senaste avsnittet av ABB Decoded tar också en titt på varför jämställdhet är avgörande för att ABB ska vara framgångsrikt. ”Jag menar att team med stor mångfald presterar bättre än homogena team och detta är extra viktigt på ett företag där innovationer spelar en central roll, något som verkligen kännetecknar ABB”, säger Carolina Granat. ”International Women in Engineering Day ger oss möjlighet att diskutera vilka element i vår kultur som kan utgöra hinder för alla som vill komma vidare i karriären och vi kan alla ställa oss frågan: ’vad kan jag göra annorlunda för att stötta detta?’ Det ger också en möjlighet att känna att man har ett stöd som medarbetare.”

I samband med International Women in Engineering Day understryker ABB på nytt vikten av att ytterligare stärka jämställdheten mellan kvinnor och män både på arbetsplatsen och i samhället, och att öka medvetenheten bland medarbetarna om omedvetna fördomar, stereotyper och diskriminering. Redan har över 7 500 högre chefer på ABB deltagit i en utbildning om omedvetna fördomar.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 23 juni 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

abb