• news.cision.com/
  • ABB/
  • Digitala lösningar, processexpertis och dataanalys från ABB integreras i ett nytt forskningsprojekt med klimatskyddsmål för pappersindustrin

Digitala lösningar, processexpertis och dataanalys från ABB integreras i ett nytt forskningsprojekt med klimatskyddsmål för pappersindustrin

Report this content

Samarbete inom pappersindustrin med Modellfabrik Papier ska undersöka avancerad processteknik och designlösningar för att möta de högsta nivåerna av hållbarhet, öka marknadens konkurrenskraft och säkerställa arbetsmöjligheter.

ABB kommer att bidra med sina digitala lösningar, processexpertis och dataanalys som en av grundarna av Modellfabrik Papier - 'Society for the Research Promotion of Sustainable Paper Technologies', ett forskningsprojekt som ska forma hur pappersindustrin kan driva framsteg på ett hållbart sätt.

Pappersindustrin är klassad som en av de mest energiintensiva tillverkningssektorerna och har ambitioner att uppnå klimatskyddsmål samtidigt som konkurrenskraft och långsiktig sysselsättning bibehålls.

Modellfabrik Papier, grundat i Düren, Tyskland, kommer att samla aktörer från hela pappersindustrin, som inkluderar ABB, papperstillverkarna Essity och Schoellershammer, maskinleverantören Voith och forskningsinstitutet Darmstadt Technical University, med möjlighet för andra att delta. Tillsammans kommer detta innovationsdrivna sällskap att utveckla en modellpappersfabrik med syfte att utforma en mer energieffektiv och framtidssäker pappersproduktion.

Staden Düren är ett exempel på var detta projekt kan ha stor inverkan. Düren är känd som ”Paper City” och har en lång tradition i branschen med en lokalt integrerad försörjningskedja och mer än 2 000 personer direkt anställda i pappersindustrin.

Som en bidragsgivare till den moderna pappersbrukstransformationen kommer specialister från ABB att fokusera på att bygga digitala lösningar som ger verkligt kundvärde. Genom att utnyttja teknik, analys och den djupa processexpertis som utvecklats under årtionden för att betjäna branschen är ABB väl positionerat för att hjälpa samhället - och den globala massa- och pappersindustrin - att förbättra produktiviteten och effektiviteten.

”Automation och digitalisering är viktiga element för en hållbar framtid”, säger Alexander Fach, teknikchef på ABB Process Industries. ”Som partner kommer vi att bidra med vår expertis inom dessa områden till Modellfabrik Papier, förvandla idéer till nya verkligheter och samarbeta med visionärer, ingenjörer och experter för att forma morgondagens pappersindustri. Vi är angelägna om att bidra med vår domän-, analys- och automationsexpertis för att driva den digitala transformationen av pappersindustrin.”

Med grund i expertis från Tyskland har projektets representanter gått samman för att aktivt forma utvecklingen av modellpappersfabriken. Deltagarna syftar till att grundläggande ompröva pappersproduktion helt eller delvis och identifiera sätt att uppnå klimatneutral pappersproduktion - vilket möjliggör en transformation som kan replikeras globalt.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustri. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter och lösningar samt mät- och analyserbjudanden, marin och turboladdning . Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 23 mars 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

abb