FlexLoader™ M-familjen lyfter maskinbetjäning med modularitet

Report this content
  • Smarta maskinbetjäningsceller med standardiserade moduler möjliggör enkel expansion av framtida robotbehov
  • Flexibilitet att hantera olika krav; nya arbetsstycken kan introduceras på bara några minuter
  • Enkel visionsbaserad programmering innebär att man slipper behov av specialistkompetens och ökar maskinutnyttjandet

ABB har lanserat en ny familj av modulära celler för maskinbetjäningstillämpningar inom metallindustrin som är inriktade på att maximera flexibiliteten och maskinutnyttjandet samtidigt som förlorad produktivitet som orsakats av oförutsedda produktionsstopp minimeras. FlexLoader™ M-familjen består av sex versioner och erbjuder olika sätt att ladda och tömma verktygsmaskinermaskiner baserat på storlek, form och antal arbetsstycken som ska hanteras, vilket gör den idealisk för tillämpningar som gjuterier och pressgjutningsprocesser som producerar flera olika typer av produkter i olika kvantiteter.

”Då kunderna efterfrågar en större variation och kortare leveranstider behöver metallproducenterna ha en tillverkningsprocess som kan svara snabbt och erbjuda flexibilitet för att uppnå en produktion med stor mix, liten volym och Batch Size One-produktion”, säger Andrea Cassoni, chef för affärsenheten General Industry på ABB Robotics. ”FlexLoader M påskyndar övergången genom att tillhandahålla en enhetlig maskinbetjäningsplattform som erbjuder den flexibilitet som behövs för att hantera många olika typer av produktionsbehov, samtidigt som den också förbättrar produktiviteten genom att eliminera den tid, kostnad och de störningar som vanligen hänger samman med produktionsförändringar.”

Lanseringen inleds med varianter för brickor (Tray) och transportband (Conveyor) och fler varianter kommer under de närmaste månaderna. FlexLoader M Conveyor använder sig av ett enkelt men kraftfullt visionssystem som möjliggör enkel lastning av arbetsstycken med komplexa former och ger flexibilitet att hantera olika typer av arbetsstycken inom samma cell. FlexLoader M Tray är en bricklösning som ger enkel maskinbetjäning. Den minimala storleken gör att den kan placeras nästan var som helst, och är idealisk för hantering av en mängd olika arbetsstycken av olika form som kuber, cylindrar, plattor och rör.

FlexLoader M erbjuder en flexibel och skalbar lösning för många olika maskinbetjäningstillämpningar inklusive svarvar, bruk, CNC och maskincenter och består av standardiserade och utbytbara moduler. En viktig fördel är möjligheten att använda samma basmaskin och byta matningsmoduler efter behov. Den modulära strategin gör det enkelt att uppgradera och skala upp FlexLoader M; det krävs i genomsnitt bara en till två dagar för installation och driftsättning.

FlexLoader M uppfyller tillverkarnas krav på en enkel automatiserad lösning som producerar fler arbetsstycken på kortare tid. FlexLoader M:s robotceller är extremt användarvänliga och snabba att programmera också utan särskild robotexpertis. Med en smart guide kan operatören programmera nya arbetsstycken på mindre än fem minuter utan krav på visionprogrammeringsexpertis medan byte mellan arbetsstycken som redan är inprogrammerade kan göras på mindre än en minut – detta gör Batch Size One-produktion till verklighet. Den användarvänliga programmeringsprogramvaran innebär att en fullständig operatörsutbildning kan utföras på mindre än en halv dag, vilket ytterligare minskar den tid som krävs för att driftsätta cellen.

FlexLoader M kan minska arbetskraftskostnaderna för maskinbetjäningsprocesser med upp till 90 procent och en operatör kan hantera upp till 10 celler samtidigt. Det automatiserade systemet ger ett maskinutnyttjande på över 97 procent, jämfört med 40–60 procent för maskiner som körs manuellt.

Alla varianter kan utrustas med ett visionssystem som identifierar arbetsstyckets position och ger kommandon till roboten, maskinverktygen och annan cellutrustning som luftrengöringsstationer, delmarkerings-, avgradnings- och mätsystem. Visionssystemet kan använda sig av antingen en 2D-kamera eller en 3D-sensor, beroende på tillämpning.

FlexLoader M inbegriper också databaserade optimeringsfunktioner som fjärrövervakning, där operatörer kan övervaka, felsöka och optimera robotsystemen, medan visionsprogramvaran ger ytterligare funktioner som statusövervakning, hantering av hela installerade basen och orderhantering.

FlexLoader M ersätter ABB:s nuvarande familj av FlexLoader-celler som har ett väletablerat anseende vad gäller tillförlitliga och förutsägbara resultat. FlexLoader-cellerna ger fördelar som bättre maskinutnyttjande och möjlighet till nedsläckt tillverkning tack vare obemannad drift och har bevisat sin förmåga att leverera en mycket snabbare avkastning på investerat kapital samtidigt som användarna får en hållbar konkurrensfördel.

Mer information om ABB:s maskinbetjäningslösningar finns på https://new.abb.com/products/robotics/application-cells/flexloader

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Robotics är pionjär inom industriell automatisering och samarbetande robotar samt avancerade digitala tjänster. Vi är en av världens ledande robottillverkare och finns i 53 länder på mer än 100 platser och har levererat över 400 000 robotlösningar till en mängd olika branscher och tillämpningar. Vi hjälper våra kunder att förbättra flexibiliteten, effektiviteten, säkerheten och tillförlitligheten samtidigt som vi går den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken till mötes. www.abb.com/robotics

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 27 oktober 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar: