• news.cision.com/
  • ABB/
  • ”För att nå dessa ambitiösa klimatmål behöver vi fokusera på transporterna” – ABB:s Stephanie Medeiros om elektrifiering av fordonsflottor

”För att nå dessa ambitiösa klimatmål behöver vi fokusera på transporterna” – ABB:s Stephanie Medeiros om elektrifiering av fordonsflottor

Report this content
  • På World EV Day diskuterar man i det senaste avsnittet av ABB Decoded vikten av elektrifiering av fordonsflottor med fokus på tunga fordon
  • Här diskuteras utmaningarna med att ladda dessa fordon och hur ABB bidrar till att driva infrastrukturen framåt för att hantera dem
  • Som en del i EV100 satsar ABB på att elektrifiera sin fordonsflotta bestående av över 10 000 fordon till 2030

Idag är det den andra årliga World EV Day där ABB är huvudpartner. Det globala eventet lyfter fram e-mobilitet samtidigt som övergången till hållbara transporter uppmuntras. Med en toppnotering på koldioxidhalter som fortsätter uppåt är det avgörande att utsläppen minskas och denna övergång till eldrivna transporter är en nyckel till att uppnå detta. Stephanie Medeiros, E-mobility Global Account Manager och utbildad eltekniker, arbetar med elektrifiering av fordonsflottor över hela världen. I den här poddsändningen delar hon med sig av sina kunskaper och de insikter i de utmaningar och lösningar som finns kring detta viktiga bidrag för att skapa ett samhälle med låga koldioxidutsläpp.

Vikten av elektrifiering av fordonsflottor

Elektrifiering av fordonsflottor är mycket viktigt med tanke på att 25 procent av utsläppen globalt kommer från transporter och fordonsflottorna utgör här en stor andel. I fordonsflottorna är det också viktigt att titta på de tunga fordonen. Stephanie förklarar:

”Även om tunga fordon bara utgör ungefär 1 procent av den totala fordonsflottan bidrar de faktiskt med över 25 procent av de globala utsläppen för vägtransporter. Om vi byter ut en konventionell lastbil med intern förbränningsmotor sparar vi cirka 22 ton koldioxid, eller 500 liter diesel, per år. Det är stora siffror – och om vi adderar allt blir det en massa utsläpp som vi kan skära ned på i världen.”

”När vi tittar på elektrifiering av fordonsflottor pågår det redan ett antal riktigt bra projekt runt om i världen. Amazon planerar till exempel att använda sig av 100 000 eldrivna varubilar för den sista transportsträckan i USA och över hela världen, och det kommer att ske inom de kommande 10 åren.”

Driver laddinfrastrukturen framåt

När det gäller laddinfrastrukturen för tunga fordon krävs högre laddeffekt på grund av större batterier och mindre laddfönster. Detta är en avgörande faktor när fordonsansvariga ska börja elektrifiera eftersom både installation och driftkostnad kommer att bli betydande och man vill inte att alla fordon ska komma in och ladda samtidigt. Det finns dock sätt att komma runt dessa utmaningar.

”Det första handlar om smart laddning – att sprida ut laddningen över hela det tillgängliga fönstret och maximera tillgångarna så mycket som möjligt. Det finns programvaruläsningar och verktyg för att underlätta detta och säkerställa att fordonen är laddade när de behöver vara det. Sedan finns andra lösningar som batterilagring och solenergibaserade system för integrering av förnybar energi som bidrar till att klara toppar i efterfrågan.”

”På laddsidan kan man ladda tunga lastbilar från 25 eller 50 kW hela vägen. Vi har standarden CCS (kombinerat laddsystem) som kommer att ladda fordonen upp till 350 kW, beroende på strömstyrka (A). Något som är verkligt intressant är att branschen samlas kring MW-laddning – en megawatt och högre. Det blir den nya standarden och ABB medverkar till att detta sker.”

ABB:s projekt med elektrifiering av fordonsflottor

ABB inte bara hjälper kunder runt om i världen att övergå till eltransporter, företaget genomför också den här förändringen själv i linje med hållbarhetsstrategin 2030 och bidrar till att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp.

”Som en del i EV100 satsar ABB på att elektrifiera sin fordonsflotta med över 10 000 fordon till 2030. Dessutom pågår redan ABB-projekt runt om i världen, som i Sverige där ABB har börjar konvertera sin flotta med cirka 700 firmabilar till eldrift. Och i Storbritannien har ABB tillkännagett att företagets 500 firmabilar ska övergå till eldrift till 2025.”

”Om vi tittar på goda exempel på elektrifiering av tunga fordon har ABB också ett pilotprojekt med ellastbilar i drift i Schweiz. Härifrån har vi lärt oss att det är mycket möjligt att ha elfordon där laddningen sker sömlöst och knappt påverkar driften. Vi har också fått bra feedback från förarna som säger att fordonen är kul att köra, de har supersnabb responstid och det faktum att det blir mindre buller bidrar avsevärt till att minska stressen och gör allt lite lugnare kring förarplatsen.”

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 9 september 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

abb