• news.cision.com/
  • ABB/
  • Gruvspel från ABB med hög nyttolast ska garantera säkerhet och effektivitet samtidigt som det bidrar till att minska utsläppen i en större gruva i Australien

Gruvspel från ABB med hög nyttolast ska garantera säkerhet och effektivitet samtidigt som det bidrar till att minska utsläppen i en större gruva i Australien

Report this content
  • OZ Minerals kommer att installera ett gruvspel som kan lyfta nästan 40 000 kilo malm till ytan
  • Gruvspelssystemet kommer att ha de högsta tillgängliga säkerhetsnivåerna genom ABB Ability™ Safety Plus for hoists, den första helt SIL 3-certifierade lösningen för gruvspel
  • Kontraktet är en del av en 400 miljoner dollar stor investering vid gruvbolagets Prominent Hill-gruva i södra Australien

ABB har fått en stor order på ett gruvspel med hög nyttolast, tillhörande infrastruktur och säkerhetssystem från det australiensiska gruvbolaget OZ Minerals. Kontraktet kommer att bidra till att säkerställa effektiv bearbetning och lång livslängd som en del av en pågående utbyggnad på 400 miljoner dollar vid Prominent Hill-gruvan i södra Australien.

Gruvspelet, som kommer att konstrueras och levereras av ABB, har en kapacitet på 39 400 kilo och har den starkaste drivlinan som ABB någonsin har installerat i Australien. ABB:s specialister kommer också att övervaka installationen och idrifttagningen.

OZ Minerals guld-, silver- och koppargruva inledde sin verksamhet 2009 som en dagbrottsgruva, men är idag en underjordisk gruva som producerar 4,5 miljoner ton per år via truckuppfordran. Hisschaktet ger tillgång till mineralresurser utanför den nuvarande gruvplanen som skulle ha varit olönsamma via truckuppfordran från omkring 2033.

Genom att konstruera och sänka Wira-schaktet kommer man enligt OZ Minerals att öka den årliga produktionstakten under jord, förlänga gruvans livslängd, minska driftskostnaderna, sänka utsläppsintensiteten och öka den totala driftsäkerheten.

ABB är känt som en global ledare inom gruvspelssystem och de fyra senaste gruvspelen som installerats i Australien har tilldelats den globala teknikledaren. "Projektet är viktigt för landets gruvindustri och metallförsörjning", säger Stuart Cowie, chef för Process Industries på ABB Australia. "Den lokala leveranskedjan och arbetskraften är också beroende av gruvan och på ABB gör vi det möjligt för den att fortsätta i flera år till med ökad säkerhet, högre produktionstakt och lägre utsläpp."

När anläggningen vid Prominent Hill är i drift kommer den att ha ABB Ability™ Safety Plus for hoists, en serie säkerhetsprodukter för gruvspel som levererar den högsta säkerhetsnivån för personal och utrustning som är tillgänglig idag inom gruvindustrin. Det är den första helt SIL 3-certifierade (Safety Integrity Level) lösningen för gruvspel, som noggrant undersökts och certifierats av ett oberoende globalt certifieringsorgan för funktionell säkerhet och som strikt utvecklats i enlighet med den internationella standarden för maskinsäkerhet IEC62061. Produkterna omfattar Safety Plus Hoist Monitor (SPHM), Safety Plus Hoist Protector (SPHP) och Safety Plus Brake System (SPBS) inklusive Safety Brake Hydraulics (SBH).

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt # 1 distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter. go.abb/processautomation

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 6 april 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar: