Käppalaförbundet förlänger serviceavtal med ABB

Fortsatt servicesamarbete med ett av Sveriges största avloppsreningsverk

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tecknat ett nytt Full Serviceavtal för underhållet av el, automation och ventilation vid Käppalaverket på Lidingö. Det innebär att Käppalaförbundet har utlöst den option som fanns i det tidigare kontraktet. Avtalet sträcker sig fram till halvårsskiftet 2014 och har ett samlat ordervärde för ABB på cirka 20 miljoner kronor.  

”ABB har visat en hög kompetens när det gäller underhållet av vår anläggning och vi ser därför fram emot fortsatt samarbete. En stor fördel är också att vi genom serviceavtalet har tillgång till ABB:s samlade resurser och specialistkompetens. Vi uppskattar också att ABB, utöver det konkreta underhållsarbetet, även ger oss stöttning i vår egen underhållsutveckling”, säger Mikael Nielsen, produktionschef vid Käppalaförbundet.

Det pågående servicesamarbetet mellan Käppalaförbundet och ABB inleddes redan 1999 och har kontinuerligt utökats genom åren.

”Det känns givetvis mycket roligt att få fortsatt förtroende. Det innebär att vi nu kan gå vidare i arbetet att utveckla metoder och processer som både förbättrar prestanda och ökar driftsäkerheten i anläggningen”, säger Lars Enquist, säljchef för ABB:s enhet Full Service.

Det förnyade avtalet är prestationsbaserat. Det innebär att det är direkt kopplat till hur väl ABB uppfyller de uppsatta målen.

”Det är inspirerande att arbeta tillsammans med Käppalaförbundet. De är drivande när det gäller nya metoder och ny teknik och dessutom en av de mest tydliga kravställarna inom VA-branschen. Vårt fullservicekoncept för Käppalaverket borde passa många andra kunder inom det här området”, tillägger Lars Enquist.

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket på Lidingö som är ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk. Käppalaförbundet tar också tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam och biogas till samhällets kretslopp. Mer information finns på www.kappala.se

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minskar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB AB
Lars Enquist
Säljchef, ABB, avd. Service/Full Service       
Tel: 070-531 44 65
lars.enquist@se.abb.com

Käppalaförbundet
Mikael Nielsen
Produktionschef
Tel:08-766 67 39
mikael.nielsen@kappala.se

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

ABB har visat en hög kompetens när det gäller underhållet av vår anläggning och vi ser därför fram emot fortsatt samarbete. En stor fördel är också att vi genom serviceavtalet har tillgång till ABB:s samlade resurser och specialistkompetens. Vi uppskattar också att ABB, utöver det konkreta underhållsarbetet, även ger oss stöttning i vår egen underhållsutveckling.
Mikael Nielsen, produktionschef vid Käppalaförbundet.