• news.cision.com/
  • ABB/
  • LKAB förlänger ABB:s serviceavtal för gruvspel i Kirunagruvan med tre år och lägger till gruvspelsmotorer

LKAB förlänger ABB:s serviceavtal för gruvspel i Kirunagruvan med tre år och lägger till gruvspelsmotorer

Report this content

ABB:s serviceavtal med LKAB omfattar tolv gruvspel i Kirunagruvan och har förlängts till åtminstone utgången av 2023

Det globala teknikbolaget ABB har undertecknat ett långsiktigt serviceavtal med LKAB om att tillhandahålla underhåll av tolv gruvspel och nu även gruvspelens motorer i Kirunagruvan. Kiruna i norra Sverige är världens största underjordsgruva för järnmalm med en dagsproduktion på mer än 85 000 ton.

ABB har levererat underhåll och optimering av gruvspelscykler till LKAB i Kiruna sedan 2010 för att maximera effektiviteten och öka kapaciteten i gruvan. Det nya avtalet förlänger dessa tjänster till slutet av 2023 med en option för LKAB att teckna avtal om ytterligare tre år på rullande bas.

Merparten av malmen i Kiruna bryts på över en kilometers djup, där det finns stora och solida skivor av järnmalm som sträcker sig flera hundra meter ner i marken. Lokala ABB-tekniker som stöds av ABB globalt har arbetat på plats i Kiruna med att öka gruvspelens kapacitet genom en förkortad cykeltid för att optimera produktionen. De har förbättrat utrustningens utnyttjandegrad genom att balansera kapaciteten och slitaget på gruvspelen.

”LKAB lägger stor vikt vid att förfina alla steg i gruvdriftsprocessen för att göra den så effektiv som möjligt”, säger Peter Ylivainio, Senior Maintenance Engineer på LKAB. ”Järnmalmsbrytning på stora djup är en logistisk utmaning som ställer krav på en väl fungerande infrastruktur och säker och resurseffektiv produktion, där väl utvecklade produktionsmetoder och processer är avgörande. Vi har en långvarig och framgångsrik relation till ABB, och deras lokala närvaro, globala expertis och fjärrstyrningsteknik stödjer våra mål.”

”Det nya avtalet innebär att ABB kommer att säkerställa optimal kapacitet, högre effektivitet, lägre energiförbrukning och längre livslängd på styrsystem, motorer, drivsystem och gruvspelen i sig fram till 2023 och bortom det”, säger Erik Kjellgren, Strategic Account Manager på ABB. ”Vårt erfarna team av tekniker ger regelbunden support till LKAB, och vi ser fram emot ökade fördelar för vår kund vad gäller insikter och åtgärder för att optimera utrustningens prestanda.”

Gruvspelen är huvudpulsådern i produktionsflödet i Kirunagruvan eftersom de lyfter malmen hundratals meter från underjorden till marknivån. En avbrottsfri drift är kritisk för säkerheten och för att undvika dyrbara produktionsstopp. LKAB:s förlängda serviceavtal med ABB är utformat för att garantera maximal tillförlitlighet och tillgänglighet för gruvspelens styrsystem, motorer och drivsystem, både ovan och under jord.

ABB har erfarenhet av att arbeta med gruv- och mineralindustrin i varje steg i utvinningscykeln sedan företaget levererade sin första elektriska motor för ett gruvspel i Sverige år 1891. ABB har ett åtagande att hjälpa sina kunder att realisera en helelektrisk gruvdrift och hjälpa gruvorna att ställa om till koldioxidneutral drift mot bakgrunden av 130 års erfarenhet inom gruvindustrin. Företaget använder elektrifierings-, automatiserings- och digitaliseringslösningar i världsklass för att konstruera gruvor där elektrifiering och digitalisering är fullt integrerade, från gruvspel, krossning och transportörer till fordon genom optimering av processer och utrustning och integrerade stabila, effektiva system som maximerar energieffektiviteten.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

abb