Logistikbranschen påskyndar robotautomatiseringen efter pandemin

Report this content
  • ABB:s rapport lyfter fram den roll robotar och automation har för att möta de utmaningar och möjligheter som covid-19 påskyndat, inklusive brist på arbetskraft och tillväxt inom flerkanalsdistribution och e-handel
  • Nio av tio logistik- och transportföretag anger att deras verksamhet har påverkats negativt av pandemin
  • ABB erbjuder fyra centrala automationslösningar för att öka driftberedskapen inom logistik med flexibel automation: plockning av artiklar, palletering, robotsystem för lagring och plockning samt sortering

ABB släpper idag sin rapport om framtidens logistikindustri: ”The new norm: How COVID-19 has accelerated the switch to robotic automation”, som beskriver hur pandemin driver fram investeringar i robotar och automation inom logistikindustrin. Pandemin har påskyndat långsiktiga branschtrender som brist på arbetskraft, tillväxt inom flerkanalsdistribution och e-handel. Rapporten tittar på logistiksektorn efter covid-19 och på de trender som påverkar branschen och ger riktlinjer för hur företag kan öka flexibiliteten i sin drift med robotar och automation för att få bättre motståndskraft.

Rapporten togs fram efter en global undersökning om logistik- och transportföretag som utförts av ABB och där 91,5 procent av respondenterna uppgav att deras verksamhet påverkats av covid-19. När pandemin bröt ut i början av 2020 behövde företag plötsligt handskas med en ökad efterfrågan på en mängd olika varor som föranleddes av den dramatiska explosionen i onlinebeställningar och hemleveranser. Samtidigt behövde företagen kompensera för personalbortfall som berodde på faktorer som självisolering och social distansering. Företagen behövde därför anpassa sina processer, något som i allt högre grad ledde till ett intresse för robotar och automation.

”Rapporten lyfter fram de betydande omläggningarna inom logistikindustrin som ligger bakom accelerationen av robotautomation. Logistikkunder inser att robot- och automationslösningar kan ge ett verkligt mervärde till verksamheten, så att de kan tillgodose förändrade konsument- och marknadsbehov snabbt samtidigt som de gör en insats för personalsäkerheten vad gäller att skydda personalen från risken att bli infekterade med covid-19 samt automatisera mer riskfyllda arbetsuppgifter”, säger Marc Segura, Group Senior Vice President Managing Director Consumer Segments & Service Robotics på ABB. ”Våra modulära lösningar integrerar smidigt våra tekniker så att vi kan leverera förbättrad prestanda som enkelt kan replikeras på många anläggningar och regioner.”

Också innan covid-19-pandemin bröt ut höll både detaljhandeln och logistiksektorn på med att frångå konventionell butiksbaserad försäljning då allt fler konsumenter använde internet för att handla varor. Försäljningen över internet i EU ökade med 30 procent mellan april 2019 och april 2020, med liknande tillväxtsiffror i USA, Storbritannien och Kina, vilket ledde till en ökad efterfrågan på lagerautomation, inklusive robotar[1]. Investeringar inom lagerautomation förväntas växa med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 12,6 procent per 2023, med en exceptionellt stark efterfrågan på styckesplockande robotar, där vi ser en tillväxttakt på hela 98,7 procent[2]. Dessutom innebär omläggningen inom global handel, den förändrade konsumentefterfrågan på skräddarsydda produkter och förväntan på leveranser nästa eller till och med samma dag att framåtblickande aktörer fått ompröva sina rutiner.

Den nya rapporten från ABB lyfter fram hur robotar och automation kan hjälpa företag att stötta personalen, öka produktiviteten och hantera omställningen till flerkanalsdistribution samt dra nytta av tillväxten inom e-handel. ABB:s modulära lösningar integrerar smidigt relevanta tekniker och ger redan förbättrad prestanda inom viktiga områden: plockning av artiklar, palletering, avpalletering, ompalletering, robotsystem för lagring och plockning samt singulering och sortering. Detta hjälper företag inom logistiksektorn att förbättra sin effektivitet, flexibilitet och produktivitet i verksamheten. Rapporten beskriver också i fem steg hur företag kan anamma robotar och automation och där finns fallstudier om företag som effektivt har införlivat automation i sin verksamhet.

Trender och utmaningar som branschen ställs inför, liksom vilka lösningar som erbjuds med robotar och automation, diskuteras vid ABB:s virtuella event PackLog.Now torsdagen den 7 oktober tillsammans med kunder inom förpacknings- och logistikindustrin. Industriledare kommer att tala om de största utmaningarna för branschen och deltagarna får möjlighet att diskutera med ABB:s experter om hur robotautomation kan lösa dessa problem för förpacknings- och logistikindustrin.

Registrera dig till ABB PackLog.Now Summit här.

Klicka här för att ladda ned rapporten.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation är pionjär inom robotteknik, maskinautomatisering och digitala tjänster och tillhandahåller innovativa lösningar för en mängd olika branscher, från bilindustrin till elektronik och logistik. Vi är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomatisering och har levererat fler än 500 000 robotlösningar. Vi hjälper kunder av alla storlekar att öka produktiviteten, flexibiliteten och enkelheten samt att förbättra kvaliteten i slutprodukterna. Vi stöttar kundernas övergång till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. ABB Robotics & Discrete Automation har fler än 11 000 medarbetare på över 100 platser i mer än 53 länder. www.abb.com/robotics

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 5 oktober 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

 

[2] Interact Analysis - Figures quoted in article in SHD Logistics, 11 mars 2020 - ‘Figures support growth in warehouse automation market’ - https://www.shdlogistics.com/amhsa/figures-support-growth-warehouse-automation-market

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar: