Mer hållbar sjöfart: ABB-teknik ska driva nya elhybridfärjor

Report this content
  • ABB tillhandahåller kompletta lösningar för kraftförsörjning, automation och framdrivning till tre elhybridfärjor för passagerare och bilar som ska trafikera Östersjön
  • Totallösningen omfattar batterier, Azipod® eldrivsystem och landbaserad uppkoppling som ska optimera de nya färjorna vad gäller miljövänlig drift och passagerarkomfort
  • Den integrerade lösningen gör det möjligt att installera en lägre effekt än för jämförbara fartyg, vilket minskar utsläppen avsevärt

ABB har säkrat en stor order från den polska skeppsbyggaren Remontowa Shiprepair Yard S.A. om att tillhandahålla integrerade lösningar för kraftförsörjning, automation och framdrivning till tre stora passagerar- och bilfärjor som ska trafikera Östersjön. De 195 meter långa färjorna kommer var och en ha kapacitet att transportera upp till 400 passagerare och 200 lastbilar och ska levereras till det polska färjerederiet Polskie Promy ett i taget under 2025, 2026 och 2027.

Ordern lades under första kvartalet 2022. Ekonomiska detaljer kring kontraktet har inte redovisats.

Östersjön har bland den tätaste sjöfartstrafiken i världen med cirka 2 000 stora fartyg som trafikerar havet oavsett tidpunkt[1]. IMO (International Maritime Organization) – en sjöfartsmyndighet som sorterar under Förenta Nationerna – har utsett Östersjön till ett särskilt övervakningsområde med striktare kontroller för att minimera miljöpåverkan från fartyg.

Ökad elektrifiering och energieffektivitet spelar en stor roll i att minska koldioxiden för marina transporter. Elektrisk framdrivning utgör grunden för elektrifiering av fartyg och medger full integrering av kraftsystem och utrustning ombord och ger betydande vinster vad gäller säkerhet, effektivitet och hållbarhet för de nya färjorna.

Var och en av de nybyggda färjorna ska utrustas med två 7,5 MW Azipod® eldrivenheter som ger en hög grad av manövrerbarhet och effektivitet vid hamndrift. Azipod®-tekniken har en beprövad förmåga att minska bränsleförbrukningen med upp till 20 procent jämfört med traditionell framdrivning. Oberoende forskning[2] uppskattar att Azipod® framdrivning ger bränsle- och utsläppsbesparingar för färjorna som på årsbasis kan uppgå till närmare 1,7 miljoner dollar och 10 000 ton koldioxidutsläpp per fartyg och år.

Genom att integrera flerbränslemotorer med batterikraft balanserar ABB:s Power and Energy Management System (PEMS™) användningen av de olika energikällorna ombord, vilket möjliggör ytterligare vinster vad gäller drifteffektivitet och minskade utsläpp.

Konventionellt sett använder ett fartyg som närmar sig en hamn en extra motor som en reservmotor, vilket inte är optimalt när det gäller bränsleeffektivitet. I hybridlösningen används batterier för att tillhandahålla denna redundans. Den integrerade kraften är så känslig att större färjor kan uppnå motsvarande prestanda med lägre installerad effekt än vad som krävs för jämförbara fartyg, vilket garanterar minskade utsläpp under alla omständigheter.

De tre färjorna kommer också att utnyttja ABB:s landbaserade uppkoppling för att få tillgång till elnätsansluten hamnkraft, vilket möjliggör ytterligare utsläppsminskningar och utnyttjande av fjärrstyrningsutrustning och diagnostik för ökad säkerhet för både passagerare och fartyg.

”Med ABB har vi fullt förtroende för att alla system smidigt kommer att integreras för maximal drifteffektivitet och hållbarhet”, säger Bartosz Znyk, projektchef på Remontowa Shiprepair Yard. ”Dessutom ger den smidiga installationen av Azipod®-enheterna en avsevärt större byggeffektivitet och flexibilitet vad gäller projektplaneringen, vilket ger stöd åt vår skeppsbyggnadsprocess.”

”Vi är stolta över samarbetet med Remontowa och är glada över att kunna stötta dem i deras strategi med miljövänliga färjor”, säger Juha Koskela, chef för divisionen ABB Marine & Ports. ”Projektet gav oss en utmärkt möjlighet att visa upp vår kompetens som leverantör av ett integrerat system för fjärrmanövrering från bryggan.”

Efterfrågan på Azipod® framdrivningssystem fortsätter att växa i den globala färjeindustrin som transporterar 4 miljarder passagerare, 250 miljoner fordon och 32 miljoner trailers varje år. Rederierna väljer i allt högre utsträckning Azipod®-systemen som erbjuder 360-graders rotation på kapslade framdrivningssystem, ökad tillförlitlighet, minskade vibrationer och större lastutrymme för fordon ombord på grund av placeringen av framdrivningssystemet på skrovets utsida.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustrin. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt # 1 distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter samt erbjudanden inom mätning- och analys, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter. go.abb/processautomation

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 4 april 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

[1] https://helcom.fi/baltic-sea-trends/

[2] https://deltamarin.com/2019/08/deltamarin-independent-researcher/

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

abb