Nästa nivå av automation och krafttransmission – från ABB

ABB visar upp banbrytande tekniska lösningar på årets Hannovermässa. Dessa är av särskilt stort intresse för företagets främsta kundsegment inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB sätter takten för ”Sakernas, tjänsternas och människornas Internet” med ett antal innovationer som höjer produktiviteten. En av dessa är YuMi, världens första industrirobot som kan arbeta sida vid sida med människor på ett monteringsband. Inom kraftöverföring presenterar ABB sin senaste generation av mark- och sjökabelsystem som sparar utrymme och minskar kostnaderna för högspänd kraftöverföring.

2015-04-12 – ABB, det globala kraft- och automationsföretaget, kommer att presentera ett antal nya produkter och lösningar för framtidens industrier på årets Hannovermässa, lösningar som är Internetbaserade och som lyfter in ”Sakernas, tjänsternas och människornas Internet” i produktionen. Företaget presenterar också innovativa lösningar som stödjer Tysklands omställning till förnybar energi.

”En produktivitetsökning på upp till 30 procent är realistisk med användningen av ABB:s integrerade teknik för Sakernas, tjänsternas och människornas Internet”, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB. ”Vår kombinerade kraft- och automationsportfölj erbjuder ökat mervärde för våra kunder och är ett tydligt tecken på att vi har initierat vår strategi Next Level på ett framgångsrikt sätt.”

Automationslösningar

Mobil kommunikationsteknik, molndatatjänster och analys av ”Big Data” erbjuder ett sätt att i ökande omfattning omvandla industriellt IntRAnät, som har fungerat som grunden för industriell automation i många industrier under flera år, till ett industriellt IntERnet. Detta kommer att höja produktionsutfallet och drifttiden i kundernas anläggningar och möjliggöra en flexiblare produktion för bättre kapacitetsutnyttjande samt öppna dörren för att kombinera storskalig produktion av standardprodukter med tillverkning av skräddarsydda produkter och utrustning.

Genom att beakta alla tre delarna Sakerna, Tjänsterna och Människorna kan vi uppnå en meningsfull integration och generera betydande produktivitets- och effektivitetsvinster.

Ett primärt exempel är YuMi, världens första samarbetande tvåarmade industrirobot, en marknadsfärdig produkt som ABB lanserar på Hannovermässan. Denna robot står för ett paradigmskifte när det gäller den allmänna uppfattningen om hur människor kan arbeta ihop med maskiner. För första gången kommer människor och robot att kunna arbeta bredvid varandra i samma arbetsutrymme, utan de begränsningar som traditionella säkerhetsbarriärer har inneburit. ABB är ledande inom robotteknik; 1974 avtäckte företaget världens första mikroprocessorstyrda elektriska industrirobot. Idag har ABB en installerad bas av mer än 250 000 industrirobotar, varav många redan är utrustade med intelligent teknik som möjliggör underhåll via fjärrstyrning.

ABB kommer också att demonstrera fördelarna med producentoberoende processplattformar i och med avtäckningen av sin nya lösning Field Information Manager (FIM). ABB presenterar bland annat en lösning för integrering av fältutrustning i processautomation baserat på den nya industristandarden FDI (Field Device Integration). Med hjälp av FIM kan operatören starta upp utrustningen på några minuter och snabbt få tillgång till all nödvändig driftinformation.

ABB:s mjukvara Decathlon är en högeffektiv säker lösning som gör det möjligt att samla in och analysera stora mängder data för rapporter, länka datakällor till processtyrsystem och arkivera historiska data. Decathlon garanterar tillgång till rätt information i rätt tid. Decathlon kan enkelt utökas genom att addera olika industriapplikationer, vilket skapar flexiblare möjligheter att anpassa sig till trender, specifikationer och nya framväxande standarder.

Andra smarta automationslösningar från ABB som presenteras i Hannover är appar för smarttelefoner som ansluter trådlöst till ABB:s drivsystem. Serviceingenjörer och installatörer kan använda ABB:s app Drivebase för att hantera installerade drivsystem och planera in nödvändigt underhåll. Appen kan också användas för att registrera nya enheter, komma åt installerade enheter med tillhörande dokumentation samt leta upp servicerekommendationer. Appen använder dynamisk QR-tag-teknik för att överföra information mellan drivsystemen och smarttelefonen. En annan app, kallad Drivetune, kan användas för att utföra uppstart, felorsaksanalys och ställa in driftparametrar. Appen erbjuder inte bara bättre information än den typiska industriella kontrollpanelen gör, den kan också komma åt utrustningen och molnbaserade Internettjänster i realtid via Bluetooth, oavsett var drivsystemet är fysiskt placerat i en anläggning. Drivebase finns redan idag tillgänglig för de mest populära operativsystemen för smarttelefoner. Drivetune kommer att lanseras 2015.

Kraftlösningar för industri

De tekniska möjligheter och affärsmässiga fördelar som följer med Sakerna, tjänsternas och människornas Internet är i allt högre grad knutna till kraftrelaterade lösningar för industriell drift. Industri- och kraftsystem är nära sammanflätade. Eftersom kraftgenerering kommer att bli alltmer oförutsägbar till följd av ökande mängder förnybar energi måste industrin också anpassa sina system och göra dem mer snabbrörliga och flexibla. Detta kan öppna för innovativa nya affärsmodeller.

Industrin står för den överlägset största energianvändningen i Tyskland. Under 2013 var andelen 46 procent. Det är uppenbart att industrin är beroende av säkra och tillförlitliga elleveranser. Men framtida kraftgenerering kommer att bli mer varierad och fragmenterad, mer oförutsägbar och i högre grad decentraliserad. Den tekniska och ekonomiska verkligheten är därför att industrin kommer att tvingas anpassa sig till en mer fluktuerande eltillförsel.

”Under årtionden har ABB varit en världsledande leverantör inom kraftöverföring och kraftdistribution. Företaget utvecklade världens första system för överföring av högspänd likström (HVDC) för 60 år sedan och har stadigt vidareutvecklat den sedan dess”, säger Spiesshofer. ”Företaget har redan utvecklat många innovativa produkter och system för den tyska omställningen till nya, förnybara energikällor och har testat dem vid ett stort antal pilotinstallationer, i Tyskland och internationellt.”

Dessa byggstenar, i kombination med expertrådgivning och tjänster, kan användas för att gradvis omvandla konventionella kraftsystem till moderna, framtidssäkrade system som på ett tillförlitligt sätt stödjer nätverksanslutna industriella processer baserade på framtidens digitala nätverk.

På Hannovermässan presenterar ABB en av de innovativa elementen i ett utvidgat överföringsnät: ett nytt plastisolerat kabelsystem (XPLE) och kabekskarvar klassade för 525 kV DC. Detta högeffektiva kabelsystem är en viktig komponent för att uppnå kraftöverföring med låga förluster över långa avstånd. För första gången möjliggörs, med hjälp av detta kabelsystem, högeffektiva ”elektriska motorvägar” installerade under mark, åtminstone längs vissa sektioner av en överföringskorridor. Överföringskapaciteten i de nya kablarna är lika hög som i konventionella luftburna ledningar. Ett enda par av dessa kablar kan transportera 2,6 gigawatt elkraft, vilket räcker för att tillgodose hela elbehovet i städer som München eller Stuttgart.

ABB har också förbättrat energi- och miljöeffektiviteten i gasisolerade ställverk (GIS) som spelar en viktig roll för säkerheten och tillgängligheten i moderna elnät. För 170 kV GIS-system har ABB utvecklat en lösning som ersätter traditionell svavelhexafluorid, SF6, med en ny innovativ gasblandning som isolermedel. Isoleregenskaperna är liknande dem hos SF6 men den nya gasblandningen är betydligt mer miljövänlig, med 50 procent lägre utsläpp under utrustningens hela livslängd. Den nya tekniken kommer att användas för första gången i en pilotinstallation vid ett ställverk i Zürich senare i år.

Sakernas, tjänsternas och människornas Internet

ABB har arbetat i över 10 år med att utveckla och förbättra processtyrsystem, kommunikationslösningar, sensorer och programvara för Sakernas, tjänsternas och människornas Internet. Dessa tekniska lösningar hjälper kunder inom industri, kraftgenerering och infrastruktur att på ett smartare sätt samla in och analysera data, optimera sin drift, höja produktiviteten och förbättra flexibiliteten.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

ABB Group Media Relations
Reiner Schönrock
Schweiz: Tel. 41 43 317 7111
media.relations@ch.abb.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar