• news.cision.com/
  • ABB/
  • Nya ABB Ability™ Performance Optimization Service för kallvalsverk ger tillgång till högre nivåer av produktivitet, kvalitet och avkastning

Nya ABB Ability™ Performance Optimization Service för kallvalsverk ger tillgång till högre nivåer av produktivitet, kvalitet och avkastning

Report this content

Digital lösning kombinerar expertis på distans med kontinuerlig övervakning och avancerad dataanalys i realtid

ABB har lanserat sin nya ABB Ability™ Performance Optimization Service för kallvalsverk som erbjuder stål-, aluminium- och andra metalltillverkare möjligheter att nå nya nivåer av operativ prestanda genom teknik som stärker deras processer och lönsamhet.

Den nya tjänsten - en del av ABB:s digitala portfölj och Collaborative Operations till metallindustrin - kombinerar kontinuerlig prestandaövervakning med ABB Ability™ Data Analytics för kallvalsverk, med realtidsstöd från ABB-experter. ABB kommer att arbeta tillsammans med kunderna med visionen att fortsätta att transformera metallindustrin.

Dataanalyskomponenten använder processpecifika algoritmer, baserade på ett sekel av domänkompetens inom metallindustrin för att samla in högfrekvent data från fabriksstyrsystem och upptäcka trender, verifiera riktmärken och andra prestandafaktorer, och skicka varningar till operatörer samt bistå med underhåll när möjligheter att optimera prestanda identifieras.

Utöver detta finns ABB-experter tillgängliga för att ge support på plats eller utanför anläggningen där de kan rekommendera åtgärder för att säkerställa att verket upprätthåller sina prestandamål gentemot nyckeltal (KPI) för produktivitet, kvalitet och avkastning. Genom att utnyttja den samlade styrkan hos slutkund och ABB-experter delas information via dashboards, vilket gör det möjligt för alla parter att söka sig ner till individuella band.

ABB-experter kan även förse kunder med detaljerade rapporter som beskriver förbättringsområden, identifierade trender eller problemområden som finns i historiska data, vilket möjliggör för kontinuerlig förbättring över tid.

"Vår djupa förståelse för de utmaningar som operatörer av kallvalsverk rutinmässigt utsätts för är grunden för denna lösning", säger Andreas Vollmer, Global Technology Manager på ABB Metals. ”Till exempel identifierar tidslinjen och den kronologiska analysfunktionen en försämring eller andra trender på ett ögonblick. Detta belyser grundorsaken till problem i realtid för alla KPI:er till det sista valsade bandet, samt möjliggör sekundär analys av KPI:er kronologiskt för samtliga valsade band.”

”Detta är vår mest avancerade prestandaoptimeringsteknologi hittills, med större möjligheter att automatiskt upptäcka, analysera, förutsäga och förhindra fel än i befintliga lösningar”, säger Nilabja Ash, Global Product Manager, Metals Service på ABB Metals. ”Den har potential att avsevärt förbättra förmågan att upptäcka trender och relationer mellan olika processparametrar, övervinna kvalitetsproblem, minska oplanerad stilleståndstid och nå högre nivåer av produktivitet, kvalitet och avkastning i kallvalsverk än någonsin tidigare”

”Som teknikledare kommer vi att fortsätta förbättra vår tjänst. Genom att arbeta nära våra kunder kan vi direkt förstå nya trender och problem. Vi har ett långvarigt och bevisat engagemang för innovation, och som ett team ser vi fram emot att se ABB Ability™ Performance Optimization Service för kallvalsverk ge påtagliga effekter. ”

Viktiga fördelar inkluderar kontinuerligt samarbete och tillgång till experter; ökad produktivitet genom förbättrad tillgångsprestanda och minskad stilleståndstid; högre avkastning och kvalitet till följd av omedelbar korrigerande åtgärd när problem uppstår; minskad risk för utrustningsfel; förmågan att utnyttja insikter över hela företaget, och minskat avfall, energi och andra kostnader.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifiering och digitalisering för process- och hybridindustri. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av produkter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och livscykeltjänster, branschspecifika produkter och lösningar samt mät- och analyserbjudanden, marin och turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrenskraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksamheter

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 25 mars 2021, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

abb