Orderingången och intäkterna ökade på utmanande marknad

Report this content

  • Orderingången upp 2%[1] (oförändrad organiskt[2]), intäkterna upp 8% (6% organiskt) jämfört med första kvartalet 2011
  • Nära rekordhög orderstock på 29,9 miljarder dollar
  • Operativt EBITDA[3] 7% lägre till följd av negativ mix och prispress
  • Nettovinst upp 5%

2012-04-25 – ABB rapporterade högre orderingång och intäkter första kvartalet 2012, med störst tillväxt i Nordamerika. Operativt EBITDA sjönk med 7 procent jämfört med samma kvartal förra året medan nettovinsten steg med 5 procent.

Orderingången var 2 procent högre än de mycket höga nivåerna under motsvarande kvartal 2011, främst till följd av energiföretagens investeringar i kraftdistribution och industriell efterfrågan på automationslösningar som ökar produktiviteten. Ordertillväxten speglar makroekonomisk utveckling i olika regioner och var svagast i Kina och Sydeuropa. Serviceorderingången ökade med 9 procent och stod för 20 procent av totala orderingången, vilket visar på framsteg i genomförandet av tillväxtstrategin för serviceverksamheten.

Intäkterna ökade i alla divisioner och var 8 procent högre än under samma kvartal föregående år, med störst ökning på 21 procent (15 procent organiskt) i Discrete Automation and Motion och 9 procent i Power Products. Intäkterna stöddes av den starka orderstocken som fortsatte att öka under första kvartalet och nu uppgår till nära rekordhöga 29,9 miljarder dollar. Serviceintäkterna steg med 12 procent.

Operativt EBITDA var 1,2 miljarder dollar med en operativ EBITDA-marginal på 13,9 procent, ned 1,8 procentenheter från första kvartalet 2011, till följd av fortsatta mixeffekter och prispress som delvis kompenserades av positiva volymeffekter samt kostnadsbesparingar på runt 260 miljoner dollar.

”ABB demonstrerade återigen sin uthållighet, med god tillväxt trots den tuffa jämförelsen med ett starkt första kvartal förra året och fortsatt makroekonomisk osäkerhet på många marknader”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Vår verksamhetsbredd och geografiska spridning samt vår växande serviceverksamhet hjälpte till att motverka denna osäkerhet, samtidigt som vår starka orderstock genererade intäkter.”

”Som vi spådde efter fjärde kvartalet såg vi fortsatt prispress på intäkter från orderstocken samt mixeffekter som påverkade lönsamheten, men vi kunde kompensera för det mesta av detta genom kostnadsbesparingar”, säger Hogan. ”Vi såg förbättrad lönsamhet i flera verksamheter jämfört med slutet av förra året, och vi avser bygga vidare på denna positiva utveckling och ta tillvara de många möjligheter vi ser för lönsam tillväxt under resten av året.”


[1] Ledningens diskussion av orderingång och intäkter fokuserar på förändringar i lokala valutor. För förändringar i US-dollar, se resultattabeller i det engelska pressmeddelandet.
[2] Organiska förändringar exkluderar förvärvet av Baldor i slutet av januari 2011.
[3] Se ”Reconciliation of Operational EBITDA” i Note 13 i Interim Consolidatet Financial Information i det engelska pressmeddelandet.

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 6568
Fax: 41 43 317 7958

media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. 41 43 317 7111
USA: Tel. 1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Switzerland

 

Taggar:

Prenumerera

Citat

ABB demonstrerade återigen sin uthållighet, med god tillväxt trots den tuffa jämförelsen med ett starkt första kvartal förra året och fortsatt makroekonomisk osäkerhet på många marknader.
Joe Hogan, koncernchef för ABB