Programvara för automationsutveckling lyfter produktiviteten till nya nivåer

2015-09-08 - Systemövergripande programvara för automationsutveckling kan minska projektkostnaderna med 30 procent eller mer.

Snabbheten och effektiviteten i projekt kring industriella system och maskinautomation förbättras avsevärt med den nya versionen av ABB:s integrerade programvara för applikationsutveckling. Automation Builder 1.1 demonstreras på mässan Scanpack, 20-23 oktober i Göteborg.

Automation Builder 1.1 erbjuder en integrerad utvecklingsmiljö för applikationer som använder flera olika automationskomponenter - som PLC och säkerhets-PLC, Motion Control, frekvensomriktare, robotar och HMI. Den nya mjukvaran gör programmen mindre komplexa, förkortar tiden till färdig maskin och sänker ägandekostnaden.

”Med Automation Builder har ABB paketerat sina automationsmjukvaror i en modern utvecklingsplattform. Tillsammans med färdiga funktioner och utprovade gränssnitt skapas stora förutsättningar att korta tidsåtgången för framtagning av projekt, något som är mycket efterfrågat av våra kunder. Fördelarna med Automation Builder kommer väl till pass oavsett vilken storlek på produkt man jobbar med”, säger Jonas Rehnberg, produktchef på ABB.

En av flera nya funktioner är att den senaste versionen ökar integrationen med CAD- och konstruktionsmjukvaror, tack vare det nya dubbelriktade gränssnittet mot den vanliga EPLAN Electric P8. Gemensam data för de båda mjukvaruverktygen kan importeras, modifieras och skickas tillbaka till CAD-miljön för elscheman. Det eliminerar behovet att manuellt mata in data och säkerställer en enhetlig signalidentifiering mellan de båda programmiljöerna.

Med den nya mjukvaran kommer också stöd för ny hårdvara som exempelvis det senaste tillskottet i AC500 PLC-familjen, den nya CPUn- PM595, programmeringsstöd enligt IEC61131-3 för frekvensomriktaren ACS880 samt tyristorströmriktaren DCT 880. Även stöd för att utveckla Motion Control applikationer med ABB:s nya servodrivenheter MotiFlex E180 eller frekvensomriktare ACS580 för generella maskinapplikationer.

En ny viktig funktion är att tillgängligheten förbättrats genom en lätthanterlig webbnedladdning. Med den nya mjukvaran lanseras ett nytt licenskoncept med tre olika licensalternativ:

  • En kostnadsfri basversion som lämpar sig för nya PLC-användare och konstruktörer som arbetar med småskaliga automations-, rörelsestyrnings- och drivsystemprojekt.
  • En standardversion som stöder integrerad automation av avancerade och komplexa system, inklusive säkerhets-PLC och fältbuss.
  • En premiumversion som öppnar för funktioner som C/C+-programmeringsverktyg, E-CAD-gränssnitt och andra högnivåfunktioner för optimal produktivitet

Med Automation Builder 1.1 kan användare också automatiskt uppdatera mjukvarorna till de senaste versionerna med ett enda klick, ett och samma licenskoncept täcker alla programvarupaket som ingår.

ABB introducerar också många nya funktioner som ytterligare ökar användarens produktivitet. Bland annat, förenklade rullgardinsmenyer, ”drag-and drop”-funktioner, förbättrade visningsalternativ av moduldata med sök- och filterfunktioner, ett kraftfullt verktyg för I/O-mappning i AC500 och ett omarbetat hjälpsystem.

Utveckling av applikationsprogramvara är en av de mer kostsamma delarna i projekt. Genom att tillhandahålla en enhetlig utvecklingsmiljö för ett helt automationsprojekt bidrar ABB till att programmerare kan fokusera sin tid och kraft på att utveckla applikationer, utan att behöva ägna tid på gränssnittsproblem som kan uppstå vid olika typer av automationsenheter. ABB bedömer att Automation Builder-miljön kan minska utvecklingsinsatsen med omkring 30 procent för projekt av medelhög komplexitet och ge ännu större besparingar för storskaliga projekt. Det gäller särskilt för projekt där det ingår många olika typer av automationskomponenter.

Automation Builder erbjuder kraftfulla resurser för PLC-utveckling i en miljö som uppfyller standarden IEC 61131-3, och ABB:s verktyg Panel Builder för att skapa HMI-funktioner. Programsviten innehåller också verktyg för att konfigurera och programmera den senaste generationen av ABB:s säkerhets-PLC AC500-S, verktyget RobotStudio för simulering och programmering av ABB:s robottillämpningar och verktyget Mint Workbench med färdiga och testade bibliotek för programmering av ABB:s servodrivenheter.

Läs mer om Automation Builder och ladda ner en testversion på: www.abb.com/automationbuilder.

Läs mer om ABB på Scanpack på: http://new.abb.com/se/om-abb/evenemang 

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

ABB Discrete Automation and Motion
Jonas Rehnberg
Produktchef
Tel: 021-32 55 62
jonas.rehnberg@se.abb.com

ABB Sverige
Christine Gunnarsson
Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar