Stabil ökning av orderingång och intäkter på blandad marknad

  • Orderingång och intäkter ökade [1], orderingången stabil eller högre i alla regioner
  • Operativt EBITDA [2] och EBITDA-marginal lägre än andra kvartalet 2011, marginalen upp en 1 procentenhet från första kvartalet 2012
  • Förvärvet av Thomas & Betts slutfört, starkt första bidrag till operativt EBITDA
  • Betydande valutaeffekter påverkade intäkter och resultat negativt


2012-07-26 – ABB rapporterade högre orderingång och intäkter andra kvartalet 2012, trots kortsiktig makroekonomisk instabilitet, till följd av att kunder i nästan alla regioner fortsatte att investera i uppgraderingar av kraftnät och förbättrad industriell produktivitet.

Orderingången steg med 9 procent (6 procent organiskt [3] ) till 10,1 miljarder dollar medan intäkterna steg till 9,7 miljarder dollar, motsvarande en ökning med 6 procent (3 procent organiskt). Energiföretag fortsatte att investera i kraftnät medan industriella kunder, speciellt inom olja och gas, ökade sina investeringar för att säkerställa tillförlitlig kraft och högre produktivitet.

Operativt EBITDA uppgick till 1,5 miljarder dollar, en minskning med 5 procent jämfört med samma kvartal 2011 (minus 9 procent organiskt). Den operativa EBITDA-marginalen var 15,1 procent jämfört med 16,0 procent för samma kvartal i fjol. Kostnadsbesparingar på runt 280 miljoner dollar uppvägde effekten av lägre priser och projektmarginaler, samtidigt som tillväxtstödjande investeringar i försäljning samt forskning och utveckling bidrog till volymökningar. En ogynnsam verksamhetsmix påverkade också den operativa EBITDA-marginalen medan betydande valutakursskillnader jämfört med andra kvartalet 2011 drog ned företagets intäkter redovisade i US-dollar med cirka 600 miljoner dollar och operativt EBITDA med runt 100 miljoner dollar.

Kassaflöde från rörelsen var cirka 300 miljoner dollar lägre än för andra kvartalet i fjol. Totalt kassaflöde från de operativa divisionerna ökade med 40 miljoner dollar. Koncernens kassaflöde speglar ett lägre kassaflöde från säkringstransaktioner på koncernnivå till följd av den allt starkare US-dollarn.

Nettovinsten uppgick till 656 miljoner dollar, inklusive den negativa effekten av den allt starkare US-dollarn samt transaktions- och avskrivningsrelaterade kostnadsposter4 på cirka 100 miljoner dollar i samband med förvärvet av den amerikanska tillverkaren av lågspänningsprodukter Thomas & Betts, vilket slutfördes den 16 maj i år.

”Dessa resultat visar tydligt hur vår balanserade verksamhet och regionala spridning, tillsammans med väl genomförda kostnadsbesparingar, gör att vi presterar bra resultat även på en blandad marknad”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Vi är också nöjda med att se vår operativa lönsamhet förbättras jämfört med första kvartalet. De makroekonomiska utsikterna är fortsatt osäkra men den positiva utvecklingen vi har sett i Kina, den fortsatta styrkan i den amerikanska marknaden och vår uthållighet i Europa gör oss kortsiktigt mer optimistiska än för tre månader sedan.”


1 Ledningens diskussion av orderingång och intäkter fokuserar på förändringar i lokala valutor. För förändringar i dollar, se resultattabeller.

2 Se definition av Operational EBITDA i Note 13 i Interim Consilidated Financial Statement (unaudited).

3 Organisk förändring är exklusive förvärvet av Thomas & Betts i mitten av maj 2012.

4 Inkluderar uppvärdering av varulager.

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt, Antonio Ligi
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 6568
Fax: 41 43 317 7958

media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. 41 43 317 7111
USA: Tel. 1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Switzerland

Taggar:

Prenumerera

Citat

Dessa resultat visar tydligt hur vår balanserade verksamhet och regionala spridning, tillsammans med väl genomförda kostnadsbesparingar, gör att vi presterar bra resultat även på en blandad marknad.
Joe Hogan, koncernchef för ABB.