Stöd till aktiva hus bidrar till nästa del i utvecklingen av smarta elnät som ABB driver

 

2012-01-31 – I programmet kring smarta elnät i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är det aktiva huset en viktig komponent för att möjliggöra för hushållen och huset att bli aktiva i det smarta elnätet och därigenom bidra till mindre miljöpåverkan. ABB, tillsammans med Fortum, Interactive Institute, Electrolux, JM, NCC, HSB, ByggVesta och KTH, har nu beviljats 10 miljoner kronor i stöd från Vinnova för att skapa det första exemplaret av det aktiva huset i den nya miljöstadsdelen.

”Det är väldigt glädjande att vi har fått stöd för denna satsning. Projektet innebär att vi tar ett viktigt nästa steg mot den hållbara staden och det smarta elnät som behövs, säger Tomas Wall, chef för forskning och utveckling på Fortum.

”ABB:s lösning möjliggör för de boende att styra elektriska laster mot tider då tillgången på miljöriktig el är god, och genom detta kan CO2-belastningen reduceras. Så det är med stor glädje vi har tagit emot detta stöd för att kunna visa, inte bara i teorin utan också i praktiken, hur man med integrerad och kommunicerande fastighetsautomation kan sänka fastighetens miljöbelastning”, säger AndersCarlsson, chef för ABB:s division Low Voltage Products i Sverige.

Vinnova har beviljat finansiering till projektet ”Aktiva huset i den hållbara staden”. Stödet uppgår till 10 miljoner kronor av den totala projektbudgeten på 21,8 miljoner och ska bidra till att utveckla det första exemplaret av det aktiva huset i Norra Djurgårdsstaden.

Det är det aktiva husets möjligheter i kombination med ett utvecklat lokalnät och småskalig produktion som är grunden för många av de delar som förknippas med smarta nät – stärkt roll för kunden, styrning av alla elförbrukare i hemmet mm.

”Det känns mycket bra att kunna implementera det vi teoretiskt studerat i en fysisk miljö. Denna typ av projekt är nödvändiga för att vi ska uppnå de högt uppsatta miljömålen för 2020”, säger Tomas Wall.

Om programmet
I programmet ”Norra Djurgårdsstaden" kommer ABB, Fortum, Interactive Institute, KTH, Electrolux, JM, ByggVesta, HSB och NCC att tillsammans studera och utveckla ett system för smarta elnät i stadsmiljö. Det smarta elnätet ska integreras inom flera delar i stadsmiljön, från aktiva flerfamiljshus och olika kommunikationssystem, till övergripande elsystem och infrastruktur i stadsmiljö. I programmet kommer deltagarna att utveckla teknik, produkter och tjänster som integreras i detta system. Projektet ”Aktiva huset i den hållbara staden” ska pågå under två år med start i februari 2012. Projektets totala budget är 21,8 miljoner kronor och kommer att finansieras med 10 miljoner kronor från Vinnova. Resterande del av finansieringen kommer de deltagande företagen och organisationerna att stå för.

Om Norra Djurgårdsstaden
Norra Djurgårdsstaden är en ny miljöstadsdel i Stockholm. Målen för stadsdelen är att CO2-utsläppen ska ha minskat från dagens genomsnitt för Stockholm på 4 ton till 1,5 ton per person och år till 2020. Till 2030 ska stadsdelen vara fri från fossila bränslen. Stadsdelen ska planeras och byggas så att den är anpassad för framtida klimatförändringar. Det gör att Norra Djurgårdsstaden är väl lämpad att testa och utveckla nya energilösningar som kräver ett smart elnät för hållbar utveckling i stadsmiljö. Bygget har redan påbörjats med första inflyttning 2012.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 130 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB Sverige:
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

ABB:s lösning möjliggör för de boende att styra elektriska laster mot tider då tillgången på miljöriktig el är god, och genom detta kan CO2-belastningen reduceras. Så det är med stor glädje vi har tagit emot detta stöd för att kunna visa, inte bara i teorin utan också i praktiken, hur man med integrerad och kommunicerande fastighetsautomation kan sänka fastighetens miljöbelastning.
AndersCarlsson, chef för ABB:s division Low Voltage Products i Sverige