• news.cision.com/
  • ABB/
  • Världens mest avlägsna robot automatiserar projekt för återplantering av Amazonas regnskog

Världens mest avlägsna robot automatiserar projekt för återplantering av Amazonas regnskog

Report this content
  • Pilotprojektet mellan ABB Robotics och den ideella organisationen Junglekeepers visar potentialen hos robotik och molnteknik för att vända massaverkningen av regnskogen
  • Med hjälp av solenergi automatiserar YuMi® fröplantering, vilket gör återplantering av skog i Amazonas snabbare, effektivare och mer anpassningsbar
  • Projektet möjliggörs av RobotStudio® Cloud; där ABB:s experter simulerar, förfinar och distribuerar robotprogrammering i realtid 12 000 km bort i Västerås, Sverige

Ett pilotprojekt mellan ABB Robotics och den amerikanska ideella organisationen Junglekeepers visar vilken roll molnteknik kan spela för att göra återplantering av skog snabbare, effektivare och mer anpassningsbar.

ABB Robotics stöder Junglekeepers i deras uppdrag att skydda 55 000 hektar av Amazonas regnskog och vända massavverkningen av regnskogen. I ett unikt koncept automatiserar ABB:s cobot  YuMi planteringsuppgifter i ett djungellaboratorium, vilket påskyndar processen och gör att Junglekeepers volontärer kan fokusera sin värdefulla tid och sina resurser på mer verkningsfullt arbete.  

ABB RobotStudio Cloud möjliggör världens mest avlägsna robot där ABB:s experter simulerar, förfinar och distribuerar programmeringen som krävs för YuMis uppgifter i djungeln, 12 000 km bort i Västerås.

"ABB:s samarbete med Junglekeepers visar hur robotik och molnteknik kan spela en central roll i kampen mot massavverkningen av regnskogen som är en av de största bidragande orsakerna till klimatförändringarna", säger Sami Atiya, affärsområdeschef för ABB Robotics and Discrete Automation. "Vårt pilotprogram med världens mest avlägsna robot som styrs på längst distans i världen hjälper till att automatisera mycket repetitiva uppgifter, vilket frigör tid för volontärer  att utföra mer viktigt arbete ute i regnskogen och hjälper dem att bevara marken de lever på." 

I ett djungellaboratorium i en avlägsen region i peruanska Amazonas har en YuMi-cobot installerats för att automatisera viktiga uppgifter i fröplanteringsprocessen, som vanligtvis är ett helt manuellt arbete. Coboten gräver ett hål i jorden, släpper ner fröet, packar jorden ovanpå och märker det med en färgkodad tagg. YuMi möjliggör för Junglekeepers att varje dag återplantera ett område lika stort som två fotbollsplaner i zoner som kräver återplantering. 

Genom att automatisera denna uppgift kan Junglekeepers volontärer samtidigt fokusera sin värdefulla tid och resurser på mer effektivt arbete, som att patrullera området för att avskräcka illegala skogsavverkare, utbilda lokalbefolkningen om bevarandet av regnskogen och plantera sticklingar.

Genom att skapa en uppkopplad och autonom cobotinstallation kan man också övervinna svårigheten med att hitta personer som är villiga att stanna och arbeta i den avlägsna djungeln. Efter den första installationen av YuMi kan den utföra sina uppgifter självständigt, med felsökning vid behov.

"Just nu har vi förlorat 20 procent av den totala ytan av Amazonas regnskog; utan att använda dagens teknik kommer bevarandet att stå stilla", säger Moshin Kazmi, medgrundare av Junglekeepers. "Att ha YuMi på vår bas är ett utmärkt sätt att exponera våra rangers för nya sätt att göra saker på.  Det påskyndar och utökar vår verksamhet och främjar vårt uppdrag."

Förstörelsen av Amazonas regnskog genom mänsklig påverkan så som skogsavverkning och bränning för att röja mark för jordbruk bidrar till de förödande effekterna av klimatförändringarna. Det uppskattas att mer än 870 000 km² av Amazonas regnskog har skövlats sedan 1985, ett område större än Frankrike, Storbritannien och Belgien tillsammans. [1] Med tiotals miljarder träd som redan är borta värms regionen upp i snabb takt. 

"Amazonas regnskog är i fara. Det är därför vi behöver teknik, vetenskap och lokal kunskap för att tillsammans arbeta för att rädda den. Annars kommer vi att vara för sent ute. Regnskogen kan räddas, men vi måste föra samman alla dessa element för att göra skillnad", säger Dennis del Castillo Torres, chef för Forest Management Research vid Peruvian Amazon Research Institute. "Det är mycket viktigt att ha en kombination av avancerad teknologi och rutiner för bevarandet. Det finns många tekniker vi kan använda för att bevara skogen, och den här roboten kan vara till stor hjälp för att återplantera skog snabbare, men vi måste vara mycket selektiva. Vi måste använda den i områden med hög avskogning för att påskynda återplanteringsprocessen."

Pilotprojektet stöds av ABB:s RobotStudio Cloud-teknik, som gör det möjligt för team över hela världen att samarbeta i realtid. Detta nya sätt att programmera på distans möjliggör nya nivåer av flexibilitet och omedelbar förfining, vilket resulterar i större effektivitet och uthållighet, och ingen förlust av planteringstid. Med mer än 25 års erfarenhet av offlineprogrammering erbjuder RobotStudio förstklassig digital teknik som möjliggör 99 procents noggrannhet mellan simulering och verklighet. Detta gör att användarna kan minska tiden för testning av robotlösningar med 50 procent och sänka produktionsavbrotten till noll.

ABB Robotics pilotprojekt i Amazonas främjar företagets mål att bidra till hållbar omställning genom intelligenta robot- och automationslösningar, som hjälper företag att öka produktiviteten, minska avfallet och maximera effektiviteten. År 2022 samarbetade ABB Robotics med nätverket Parley Global Cleanup, en ideell organisation som samlar in marint plastavfall, för att skapa personaliserade designföremål som återvunna möbler med hjälp av 3D-utskrift. I enlighet med Junglekeepers önskemål kommer pilotprojektet i regnskogen med RobotStudio Cloud och YuMi att pågå i cirka sex veckor (under maj och juni 2023). Efter att pilotprogrammet avslutats kommer ABB att undersöka möjligheterna att hjälpa Junglekeepers på en mer omfattande basis samt utforska ytterligare möjligheter för sina robotlösningar och molnteknik att spela en central roll i att driva hållbar omställning.   

 

ABB är en teknikledare inom elektrifiering och automation som möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och programvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och drivs. ABB:s cirka 105 000 medarbetare bygger på mer än 130 år av excellens och är engagerade i att driva innovationer som påskyndar industriell omvandling. www.abb.com

 

ABB Robotics & Discrete Automation är en av världens ledande leverantörer av robotik och maskinautomation och det enda företaget med en omfattande och integrerad portfölj som omfattar robotar, autonoma mobila robotar och maskinautomationslösningar, utformade och styrda av vår värdeskapande programvara. Vi hjälper företag i alla storlekar och branscher - från fordonsindustri till elektronik och logistik - att bli mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva. ABB Robotics & Discrete Automation stöttar kunderna i övergången till framtidens uppkopplade och samverkande fabrik. Affärsområdet sysselsätter cirka 11 000 personer på över 100 platser i cirka 53 länder. go.abb/robotics

Om Junglekeepers

Junglekeepers är en amerikansk ideell organisation som arbetar med internationella experter och lokala samhällen för att skydda Amazonas regnskog och stoppa avskogningen. I mer än två år har de skyddat marken, pressat tillbaka den illegala avverkningen och dokumenterat ett antal unika arter som är endemiska i Madre de Dios-regionen i peruanska Amazonas. Inom de nuvarande gränserna för det reservat som Junglekeepers skyddar har de sett att antalet fall av olaglig avverkning har minskat med över 90 procent och att antalet fall av olagligt markförvärv har minskat till nästan noll. 

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 13 juni, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet. 

 

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar: