Ventyx i samarbete med Wipro för att leverera EAM-lösningar till företag globalt

Turkiets största energiföretag väljer Ventyx och Wipro för att uppgradera sitt distributionsnät och stärka elförsörjningen till mer än 10 miljoner kunder

Ventyx, en affärsenhet i ABB, presenterade idag ett nytt samarbete med Wipro Ltd., ett ledande globalt företag inom IT-teknik, konsulttjänster och affärssystem, för att tillhandahålla Ventyx EAM-lösningar (enterprise asset management) till energiföretag, gruvindustrier, kemiska industrier samt olje- och gasföretag, globalt.

Ett av de första gemensamma uppdragen är att leverera Ventyx lösning Outage Lifecycle Management (OLM) till Turkiets största energiföretag CLK Enerji. Projektet ingår i CLK Enerjis satsning för att förbättra Turkiets eldistributionsnät och höja kvaliteten på servicen till sina 10 miljoner kunder.

”Med hjälp av Wipros globala räckvidd och IT-expertis kommer vi att snabbare och mer kraftfullt kunna föra ut nyttan av Ventyx lösningar till kunder världen över”, säger Jens Birgersson, chef för ABB:s verksamhet Network Management inom divisionen Power Systems. ”Samarbetet med Wipro ger oss också möjlighet att expandera snabbare, och nå ut till företag som CLK Enerji, på marknader vi inte har betjänat tidigare.”

Arun Krishnamurthi, Global Head & Vice President, Utilities, Wipro säger: ”Vi är alltid på jakt efter fler strategiska och innovativa sätt att hjälpa våra kunder. Som den ledande leverantören av EAM-lösningar till energiföretag och gruvindustrier över hela världen har vi deltagit i många traditionella ERP-projekt som använder, eller snart använder, Ventyx mjukvara eller ABB:s hårdvara. Vårt nya samarbete ger oss möjlighet att bredda vår expertis till att omfatta Ventyx mjukvaruportfölj så att vi kan erbjuda den bästa tekniken till våra kunder inom energi, gruvindustri, kemisk industri samt olja och gas.”

Som en del av femårskontraktet kommer Wipro att implementera IT- och OT-system för CLK Enerjis fyra elhandelsbolag och fyra eldistributionsföretag. Bland annat ska Ventyx OLM-lösning installeras, vilket inkluderar ett OMS-system (outage management system), nätövervakningssystem och SCADA samt system för att mobilt hantera arbetslag. Lösningen automatiserar processer från kontrollrum till arbetslag och utrustning på fältet, så att operatören centralt kan lokalisera, isolera och återställa avbrott snabbt och därmed minimera effekten av störningar för sina kunder.

Wipros uppdrag för CLK Enerji kommer att omfatta applikationsutveckling och underhåll samt utveckling och underhåll av IT-infrastruktur. I projektet ingår att sätta upp system för delade tjänster (Corporate Shared Services) inom HR, finans och juridiska funktioner i koncernen, såväl som för Customer Services and Relationship Management, Asset Management and Mapping, drift inklusive SCADA (supervisory control and data acquisition) samt Network & Infrastructure Management – till nytta för både interna funktioner och slutkunder i de åtta bolagen i CLK Enerji Group.

Ventyx OLM-lösning
Ventyx OLM-lösning är en nyckelkomponent i energiföretags holistiska angreppssätt – planera, förbereda, kommunicera och respondera – för att minska både totala tiden för ett avbrott och tiden som den enskilde kunden blir utan el i samband med ett avbrott. Ventyx OLM-lösning har visat sig minska tiden för avbrott med så mycket som 30 minuter och den strömlösa tiden för kunderna med så mycket som 20 minuter i distributionsnät i Nordamerika. Med hjälp av Ventyx OLM-lösning kan energiföretag spara kostnader genom bättre planering, beredskap och kommunikation med kunderna samt tack vare automatisk personal-dispatching och därmed minskade tider för serviceteam i fält, mindre kundsamtal och mindre behov av ett stort serviceteam.

Om Wipro Ltd.
Wipro Ltd. (NYSE:WIT) är ett ledande företag inom IT-teknik och affärssystem som tillhandahåller lösningar som hjälper kunder att göra bättre affärer. Wipro levererar vinnande resultat genom sin djupa industriella expertis och ett 360-graders synsätt på "Business through Technology" – som bidrar till att skapa framgångsrika och anpassningsbara verksamheter. Företaget är globalt erkänt för sin konkurrenskraftiga portfölj av tjänster, sitt innovativa arbetssätt och en organisation med ett starkt hållbarhetsfokus. Wipro har mer än 140 000 medarbetare på drygt 175 orter tvärs över sex kontinenter. För mer information, se www.wipro.com.

Om Ventyx
Ventyx, en affärsenhet inom ABB, är en världsledande leverantör av industriprogramvara till energi-, gruv- och infrastrukturprojekt. Ventyx EAM-lösningar överbryggar glappet mellan informationsteknologi (IT) och operationell teknologi (OT), vilket ger kunderna möjlighet att ta snabbare och mer välgrundade beslut i såväl den dagliga driften som i det långsiktiga strategiska arbetet. Några av världens största organisationer förlitar sig på Ventyx lösningar för att minimera risker, öka operationell såväl som finansiell prestanda och verkställa rätt strategier för framtiden. För mer information, se www.ventyx.com.

För mer information kontakta:

Ventyx, an ABB company                          ABB Sverige                       

Therese Hörnstedt                                        Christine Gunnarsson, presschef 

021-32 42 86                                                021-32 32 32

therese.hornstedt@ventyx.abb.com            press@se.abb.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar