Abelco etablerar ett investeringsbolag inom e-sport och gaming

Report this content

Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”) etablerar det 100% ägda dotterbolaget RightBridge Ventures AB (”RightBridge”). RightBridge kommer att vara ett investeringsbolag med uppdrag att identifiera och förvärva innovativa digitala bolag inom e-sport och gaming.

Vi har idag, genom våra portföljbolag, tillgång till över 350 miljoner konsumenter av digitala tjänster och produkter, bl.a. inom mobilspel. Med våra kontor i Sydostasien och Skandinavien samt med vår globala portfölj inom fintech, gaming och e-handel har vi nu identifierat en stor möjlighet för Abelco och dess aktieägare. Abelco kan nu genom RightBridge tillmötesgå det starka intresset från attraktiva förvärvsobjekt inom just dessa kategorier, både utländska och svenska förvävsobjekt som nu kan använda sig av våra tillgångar för att skapa tillväxt” – säger Johan Rooth, Abelco:s VD.

RightBridge investeringsstrategi är att förvärva tillväxt bolag med

  • En tydlig global affärsmodell och fungerande teknologi som kan utnyttja Abelco:s ovan nämnda tillgångar för sin tillväxts acceleration. 
  • Har sina kortsiktiga finansieringsbehov lösta.
  • Ett starkt kärnteam samt potentialen att ingå i en börsnotering i närtid.

”Ambitionen med RightBridge är att kapitalisera på Abelco:s brygga mellan Skandinavien och Asien, på de operativa tillgångar i våra portföljbolag samt på vår erfarenhet av publika kapitalmarknader. RightBridge har en uttalad fokusering på att öka Abelco:s aktievärde till våra aktieägare genom en börsintroduktion under 2020” – säger Kenneth Arnström, Abelco:s styrelseordförande.

Under de kommande veckorna kommer RightBridge att exekvera på sitt befintliga flöde av förvarvsobjekt som redan finns, samt utforma styrningsprocesserna i bolaget.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den  03-03-2020.

Prenumerera

Dokument & länkar