Abelco Investment Group (”Abelco”) signerar avtal om blockförsäljning av innehavet i QuickBit för 55,5 miljoner kronor

Report this content

Abelco signerar avtal om blockförsäljning av sin aktiepost i QuickBit till Bullet Capital, en blockaffär som värderar aktien till 14kr. Det bör noteras att affären inte gäller Abelcos innehav av optioner

Transaktionen värderas till 55,5 miljoner kronor med möjlighet till ytterligare betalning om 3,9 miljoner kronor givet att kursen överstiger 14 kr fram till sista augusti enligt en VWAP modell. Affärens struktur är uppdelat med betalning genom tre trancher där första betalning är en handpenning, resterande trancher skall betalas inom 45 dagar. Vid utebliven betalning i någon av trancherna har Abelco rätt att behålla handpenningen utan motkrav.

Abelco investerade i QuickBit under 2017 till ett anskaffningsvärde om totalt 5 miljoner kronor, samt varit delaktig i noteringsprocessen genom bland annat ägarspridningen till befintliga aktieägare. Värdeökningen för Abelco och dess aktieägare kan därmed konstateras som mycket god vilket kommer redovisas i sin helhet under kommande rapporter. Avyttringen innebär isolerat en värdetillväxt över 1220% av investerat kapital på ordinarie aktie.

Abelco arbetar kontinuerligt med befintliga och nya investeringar med ambition att addera värde inför notering med fokus på Skandinaviska och Asiatiska digitala bolag. Avyttring är en del av affärsmodellen för att möjliggöra framtida lyckosamma affärer och därmed driva långsiktigt värde för Abelcos aktieägare.

QuickBit ligger långt framme som ett listat bolag och vi önskar dem all lycka till i framtiden!  

Bullet Capital AG startades 2016 och fokuserar på FinTech investeringar tillsammans med kvalificerade investerare från hela världen.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 06-05-2020.

Prenumerera

Dokument & länkar