Abelco Investment Group (publ) minskar sitt innehav i TBS Group AB

Efter omstarten i TBS koncernen har Abelco Investment Group (”Abelco”) valt att minska sitt innehav i bolaget TBS Group AB

Som tidigare kommunicerats valde styrelsen i TBS Yard AB att ansöka om konkurs, där Grundarna i bolaget valt att göra en omstart och att driva bolaget vidare från moderbolaget TBS Group AB. I samband med denna omstart väljer Abelco att minska sitt innehav från 70% till 49% samtidigt som tidigare investeringar görs om till ett villkorat aktieägartillskott. Ambitionen är fortsatt att realisera affärer med framtida utdelningar och ökat aktievärde som följd. Abelco har gjort nödvändiga nedskrivningar av innehavet i TBS koncernen under 2019.

Vi är givetvis positiva att Grundarna väljer att satsa vidare men Abelco har lagt en ny strategi med sina investeringar och där ingår tyvärr inte TBS.  Genom denna omstart väljer vi därför att minska vår ägarandel för att frigöra mer tid åt våra andra innehav samtidigt som TBS grundare får mer utrymme att driva bolaget ur ett entreprenörs perspektiv– Johan Rooth, VD Abelco Investment Group.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17-06-2020.

Prenumerera

Dokument & länkar