Abelco Investment Group (publ) tecknar intentionsavtal med Eyeonid Group AB gällande samarbete i Sydostasien

Report this content

Abelco Investment Group (”Abelco”) har idag tecknat ett intentionsavtal med Eyeonid Group AB (publ) (”EyeonID”) om möjligt affärssamarbete gällande Eyeonid’s produkter och tjänster i den Sydostasiatiska marknaden.

Parternas ambition är att gemensamt utforska möjligheterna till etablering av sälj- och marknadsnärvaro för Eyeonid´s produkter och tjänster i regionen. Efter att parterna utvärderat möjligheterna och fastställt riktning framåt skall ett samarbetsavtal upprättas där bl.a. de kommersiella delarna fastställas mellan parterna.

Efter vårt förvärv av Fatfish har vi skapat oss både resurser och närvaro i Sydostasien. Vi tittar därför på flera bolag där både produkt och marknadsförutsättningar kan mötas och där vi kan vara den hjälpande bryggan. Vi ser därför att samarbetet med EyeOnID är ett första steg att få testa denna möjlighet.– Johan Rooth, VD Abelco Investment Group.   

 

För mer information se EyeonID´s pressmeddelande här

https://news.cision.com/se/eyeonid-group-ab/r/eyeonid-group-ab--publ--signs-letter-of-intent-with-abelco-regarding-cooperation-in-southeast-asia,c3108425

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11-05-2020.

Prenumerera

Dokument & länkar