Abelco Investment Group (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2019 finns idag tillgänglig på bolagets nya hemsida

Report this content

Årsredovisning avseende 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.abelco.se/investor-relations/
 


För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14-05-2020.

Prenumerera

Dokument & länkar