Abelco Investment Group AB (publ): Ägandet i portföljbolaget Vopy Technology AS flyttas till nytt moderbolag i Sverige, Vopy AB

Report this content

Genom apportemission har samtliga aktieägare i norska Vopy Technology AS växlat sina aktier mot nya aktier i svenska Vopy AB som därmed blir moderbolag i Vopy-koncernen.

Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”) investerade i november 2019 ca 5 MNOK i norska Vopy Technology AS. Samtliga aktier i Vopy Technology AS har nu förvärvats av svenska Vopy AB med egna aktier som betalning.

Transaktionen värderar Vopy AB, inklusive dotterbolaget Vopy Technology AS, till ca 125,6 MSEK. Efter utspädningseffekt från andra tillkommande investerare i både norska Vopy Technology AS och svenska Vopy AB uppgår Abelcos ägande i Vopy AB till 6,34% efter transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

_____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Prenumerera

Dokument & länkar