Abelco Investment Group AB (publ) och Corfind i samarbete

Report this content

Abelco har valt Corfind som strategisk partner för IR och Kommunikation till finansmarknaden

"Detta är ett steg i att förstärka och förbättra vår kommunikation med marknaden. Det blir även en tillgång för våra portföljbolag som kan använda sig av en starkare kommunikatör och profilera sig bättre för att kunna nå sin fulla potential. Vi inser tillgången av att ha en professionell samarbetspartner som Corfind och det skall bli otroligt spännande att se hur det här utvecklas med tiden. Inom kort kommer den första intervjun att publiceras med focus på "nya" Abelco"  säger VD, Johan Rooth.

Corfind är ett serviceföretag som arbetar med IR-och varumärkesstrategier. Corfind hjälper börsbolagen med bl.a. löpande kommunikation, marknadsföring, kapitalanskaffning och ägarspridning. På corfind.comhttp://www.corfind.com/ kan företagen förtydliga, förklara och belysa frågeställningar som väckts av aktieägarna i personliga intervjuer.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

_____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Prenumerera