Abelco Investment Group AB (publ) ökar i Quickbit eu AB inför notering

Report this content

Quickbit eu AB, (”Quickbit”) är en handelsplattform primärt inriktad på kryptovalutor. Abelco är sedan tidigare aktieägare i Quickbit. Inför planerad börsnotering av Quickbit väljer Abelco nu att öka sitt ägande genom förvärv av ytterligare 1,5 miljoner aktier i Quickbit, vilket betalas med egna aktier i Abelco.

 • Quickbit agerar som en handelsplattform inom kryptovalutor, ett högintressant marknadssegment.
 • Quickbit avser börsnoteras inom kort.
 • Abelco äger sedan tidigare 3 375 000 aktier i Quickbit.
 • Abelco väljer nu att öka sitt innehav med ytterligare 1 500 000 aktier i Quickbit, till totalt 4 875 000 aktier.
 • Abelco betalar 2,40 kr/aktie i Quickbit.
 • Abelco betalar förvärvet med egna aktier till kursen 0,18 kr/aktie i Abelco.
 • Abelco genomför därmed riktad nyemission om 20 000 000 aktier inom ramen för erhållet bemyndigande.

Förvärv

Abelco äger sedan tidigare aktier i Quickbit och har följt bolagets process mot börsnotering. Inför sådan notering har styrelsen för Abelco valt att öka sitt ägande med ytterligare 1 500 000 aktier, till att totalt uppgå till 4 875 000 aktier. Förvärvet sker till kursen 2,40 kr/aktie i Quickbit, vilket är samma kurs som för Quickbits senaste nyemission. Abelco förvärvar posten av 4X Kapital AB och köpeskillingen uppgår till 3 600 000 kronor. Betalning sker med egna aktier.

Riktad nyemission

Såsom betalning för förvärvet av ovan aktiepost har styrelsen i Abelco beslutat om riktad nyemission, enligt följande:

 • Tecknare: 4X Kapital AB
 • Kurs per aktie: 0,18 kr
 • Antal aktier: 20 000 000 st
 • Emissionsbelopp: 3 600 000 kr
 • Utspädning: cirka 5,8%

Emissionen sker inom ramen för styrelsens bemyndigande, vilket erhölls vid ordinarie bolagsstämma 21 juni 2017.

Utspädning och värdeökning

Den riktade nyemissionen medför en faktisk utspädning på cirka 5,8%. Samtidigt ökar bolagets värde med samma summa som utspädningen, i och med att Abelco tillförs aktier i Quickbit till ett motsvarande värde av totalt 3.600.000 kr. Vid en framtida notering av Quickbit bedöms värdet på denna investering öka, varför nettoeffekten av denna transaktion därmed bedöms tillföra positivt värde till aktieägarna.

”Vi har följt Quickbit sedan vår initiala investering i bolaget, sommaren 2017. Marknaden för handel i olika kryptovalutor bedöms fortsatt intressant och med stor utvecklingspotential. Då vi vidare bedömer intresset för Quickbit som stort inför deras planerade ägarspridning har vi valt att öka vårt ägande ytterligare genom förvärv av existerande aktier, med ambition att affären skall vara lönsam för Abelco och därmed sina aktieägare, och ser fram emot en skyndsam noteringsprocess från Quickbits sida.” säger Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklings-fokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investerings-förutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar