Abelco Investment Group AB informerar kring portföljbolaget iCandy Interactive Ltd´s senaste lansering av spelet Masketeers: Idle Has Fallen

Report this content

iCandy Interactive Ltd (”iCandy” eller ”bolaget”) meddelar genom dagens pressmeddelande att lanseringen av spelet Masketeers har överstigit bolagets förväntningar, spelet har genererat intäkter för över 580.000kr (AUD 92 000) under de fem första dagarna efter lansering.

Sammanfattning från iCandy:

• Under de första fem dagarna sedan lanseringen genererade spelet Masketeers intäkter på AUD 92 000, vilket representerar en omsättningstakt som får en betydande positiv påverkan på de totala intäkterna för bolaget. Masketeers ägs till 100% av bolaget och iCandy förväntar sig en betydande höjning av intäkterna detta räkenskapsår

• På grund av spelets framgång kommer ledningen nu att prioritera ytterligare resurser för att driva spelet via digital marknadsföring, influencers och youtubers även på den nordamerikanska marknaden

• Spelet har framgångsrikt lanserats i över 70 länder med intäkter från både köp i spelet och reklam

- Under de första fem dagarna sedan lanseringen den 6 oktober 2020 har en total intäkt som överstiger AUD 92 000 genererats via köp i spelet och annonser. Detta representerar intäkter som kommer att bidra till en väsentlig ökning av iCandys totala intäkter under innevarande räkenskapsår.

Ledningen är mycket nöjd med resultaten och kommer nu att avsätta betydande företagsresurser för att utveckla och marknadsföra Masketeers i sina viktigaste marknadsländer.

Sedan lanseringen har spelet Masketeers även uppmärksammats internationellt.

För hela iCandys pressmeddelande hänvisar vi till HÄR   

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

_____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Prenumerera

Dokument & länkar