Abelco Investment Group AB ökar sin investering i portföljbolaget Fatberry Sdn Bhd

Report this content

Abelco Investment Group AB (”Abelco”) har tecknat sig för en tilläggsinvestering i Fatberry Sdn Bhd (”Fatberry” eller ”Bolaget”).

Abelco har idag tecknat sig i Fatberrys pågående emission, Abelco som tidigare har ett effektivt ägande om ca 30,7% i Fatberry. Detta innebär att Abelco kommer att teckna MYR ca 1M (SEK 2,04M) i Fatberrys nuvarande emission. Vid fulltecknad emission kommer det effektiva ägandet för Abelco att öka till ca 31,6%. Fatberrys värderas till MYR 9M i emissionen där Abelcos betalning erläggs kontant.

Fatberry har utvecklat och lanserat en försäkringsplattform där det under 2020 genomfördes flera lyckade integrationer med etablerade försäkringsbolag. Fatberry visar stark tillväxt och har i genomsnitt ökat med 100% varje månad de senaste 5–6 månaderna (juni – december 2020) med en omsättning under december månad på över SEK 400,000. Bolagets ledning signalerar fortsatt stark omsättningstillväxt tillsammans med ledande försäkringsbolag. Marknaden för försäkringsförmedling i Malaysia sker till 80% via agenter och mäklare, där Fatberry tagit fasta på ett digitalt skifte, ett skifte som nu växer genom den digitalisering som vi tidigare sett i andra geografiska sektorer.

Fatberry har anslutit och integrerat sitt tjänsteutbud tillsammans med 10 ledande försäkringsbolag och har utvecklat en digital försäkringsmarknadsdriven plattform som tillåter konsumenter att enkelt jämföra och köpa allmänna försäkringsprodukter på mindre än tre minuter.

Fatberrys har även nu bildat ett partnerskap med kortutgivaren Visa för att starta en större kampanj där konsumenter betalar bilvägskatt när de köper en bilförsäkring från Fatberry med Visa- eller kreditkort.

”Fatberry är ett bolag med fokus på digitaliseringen av försäkringsbranschen vilket visat sig vara lyckosamt i bland annat Sverige, och med en bevisad omsättningstillväxt vill Abelco fortsatt stödja bolaget. Vi får positiva signaler att marknaden går mot en digitalisering där vårt substantiella ägande i Fatberry borgar för ett ökat aktieägarvärde och vår vilja att öka vår investering.” – Johan Rooth, VD Abelco investment Group

Mer från Fatberry:

www.fatberry.com

https://youtu.be/HxtaCjtY78A

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15-01-2021.

Prenumerera

Dokument & länkar