Abelco Investment Group AB uppdaterar kring handelsstoppet i portföljbolaget iCandy Interactive Limited

Report this content

iCandy Interactive Limted ("iCandy") är ett portföljbolag till Abelco Investment Group ("Abelco") som just nu är handelstoppad på egen begäran. iCandy där Abelco har en 41% ägarandel är listad på ASX (Australia Stock Exchange).

Abelco vill informera marknaden att detta är ett vanligt förekommande på ASX och att iCandy har själva informerat marknaden om att handelsstoppet gäller ett tilltänkt pressmeddelande kring förtydligandet av ett befintligt samarbete samt en operationell uppdatering.

Abelco har fått indikationer från portföljbolaget att pressmeddelandet kommer ut på måndag morgon lokal tid och att då handel kan återupptas.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 02-10-2020.

Prenumerera

Dokument & länkar