Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS vinner order från NKT HV Cables AB

Report this content

Abelcos dotterbolag TBS har vunnit en order från NKT HV Cables AB avseende så kallat skarvhus. NKT HV Cables AB ingår i danska NKT-koncernen som omsatte ca 1,5 miljarder euro under 2017. Denna nya order avser helt uppdaterad version inom produktsegmentet skarvhus och levereras nyckelfärdigt. Ordervärdet för TBS uppgår till drygt 1,5 MSEK.

NKT HV Cables AB som ingår i danska NKT-koncernen har lagt en första beställning på uppdaterad version av nyckelfärdigt så kallat skarvhus, vilket används för att skapa en skyddad miljö vid kabelarbeten, skarvning och reparation. NKT-koncernen som bl.a. förvärvade ABB HV Cables under 2017, omsatte knappt 1,5 miljarder euro samma år. Ordervärdet för denna order uppgår till drygt 1,5 MSEK och leverans skall ske under andra kvartalet 2018.

”Ordern från NKT uppvisar tydligt förtroende för TBS kapacitet och förmåga att möta en miljardmarknads högt ställda krav. TBS unika kunnande, både tekniskt såväl som applikationsutvecklingsmässigt, inom kompositframställning röner nu ytterligare bevis på förtroende från etablerade aktörer. Såväl ledning som all personal inom TBS utmärker sig om och om igen med nya markvinningar och beställningar inom både existerande såväl som nya applikationsområden. Abelco är en engagerad ägare i TBS och tillsammans med övrig styrelse, ägare och ledning har vi stora förhoppningar om vad TBS har förutsättning att bli och växa till över tid.” säger Henrik Sundewall, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information kontakta: 

Henrik Sundewall, VD och koncernchef
Abelco Investment Group AB (publ) 
E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: 076 – 877 00 00 

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärs-utvecklingsfokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar