Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 3/2019

Report this content

Detta brev syftar till att ge en allmän uppdatering kring verksamheten i TBS Group AB avseende följande områden.

  • Behov av demofartyg
  • TBS Marine Services – ny rederiverksamhet
  • Offertläget i TBS

TBS Group AB äger 100% av TBS Yard, det bolag där verksamheten inom TBS bedrivs. TBS Yard har två olika verksamhetsområden, Marine och Industries.

Marine tillverkar underhållsfartyg av olika slag, främst används dessa för underhåll av vindkraftsverk och liknande anläggningar till havs. Marine tillverkar även färjor för passagerartransport, vanligen i kustnära städer med höga krav på miljövänlig drift och nytänkande teknik. Inom Industries produceras olika sorters kompositprodukter för industriella syften. Det kan röra sig om byggbodar, skarvhus eller skivor för insynsskydd samt komponenter till bullerplank.

TBS Yard erbjuder miljövänliga fartyg med lång livslängd

TBS Yard har ett unikt erbjudande där 25-40 meter långa underhållsfartyg tillverkas i kolfiberkomposit vilket ger lägre vikt, lägre förbrukning och betydligt längre livslängd än traditionella aluminiumfartyg. Katamaranskrovet bidrar även till högre sjöduglighet vid svåra förhållanden. Därutöver erbjuder vi miljövänliga drivlinor t ex diesel/elektriska motorer, alternativt gaskonverterade motorer eller bränsleceller.

Kunderna består normalt av europeiska rederier som betjänar ägare av vindkraftsparker med transporter och underhållsarbeten. Främst transporterar man personal och material till olika anläggningar, ett arbete som ofta sker under svåra förhållanden vilket ställer höga krav på både fartyg och besättning.

Vi har idag dialog med 3 specifika kunder rörande totalt 6 fartyg till ett sammanlagt ordervärde om ca 250 miljoner kr. Just dessa kunder önskar i första hand hyra fartygen vilket medför ett finansieringsproblem för TBS Yard vad gäller produktionen.

Branschen är konservativ och få vågar beställa utan att kunna se produkten först. Därmed uppstår ett behov av att bygga ett eller flera ”demofartyg” att visa för spekulanter och därigenom snabbare kunna slutföra affärer.

TBS Marine Services – ny rederiverksamhet

I syfte att lösa produktionen av ett ”demofartyg” samt kunders önskemål om att initialt hyra fartygen, söker TBS Group finansiering för att starta ett rederi, TBS Marine Service AB (TBSMS) vilket då blir ett systerbolag till TBS Yard AB.

Rederiet (TBSMS) tecknar bindande charteravtal med sina kunder där kunderna chartrar fartygen av TBSMS med eller utan besättning i minst 4 år med köpoption. Efter 4 år kan kunden välja mellan att köpa fartyget till gällande restvärde eller fortsätta hyra till en förhöjd avgift. Avtalet säkras i sin helhet av kundens ägare eller via en bankgaranti från kunden. TBSMS beställer fartygen av TBS Yard till gällande marknadspriser vilket skapar sedvanliga intäkter till TBS Yard. Rent operativt medför modellen att TBSMS blir lönsamt redan första året.

Med hyresavtalen som grund söker TBSMS nu stöd från en finansiell partner som kan garantera att de köpta fartygen kan betalas vid leverans. Så fort dessa förhandlingar är klara och TBSMS erhållit adekvat garanti, kan TBSMS lägga en beställning på ett eller flera fartyg hos TBS Yard. Vår förhoppning är att detta sker under hösten 2019. Om förutsättningar för finansiering finns, räknar vi med att TBS Yard över tid ska kunna erhålla beställningar på upp till 6 fartyg av TBSMS för snarast möjliga produktionsstart.

TBSMS är inte bildat ännu utan kommer att bildas när och om finansiering uppnås.

Offertläget i TBS

Den offertstock TBS Yard har utestående uppgår liksom tidigare kommunicerat till ca 1 miljard kr fördelat på knappt 15 offerter (här ingår ovan nämnda fartyg). När vi vinner affärer så kommer detta kommuniceras, det har inträffat ännu varför vi fortsätter driva de olika projekten tillsammans med våra kunder.

Att bedöma affärschansen i de olika projekten är mycket svårt, det kan bli noll kronor dvs inga affärer alls, eller så får vi order från samtliga kunder. Vår förväntan är att vi erhåller order i 20-30% av fallen men vi betonar att detta är förväntningar där vi helt enkelt inte vet utfallet än.

Om TBS Group lyckas finansiera en satsning på TBS Marine Services så medför det betydligt ökad orderchans för de 250 miljoner kr som är offererade till berörda kunder. Vi skapar även en flerårig full beläggning för TBS Yard samtidigt som TBSMS kommer generera vinster i rederiverksamheten under flera år framöver.

Slutligen når vi ett mycket viktigt mål, nämligen att vid varje ny offertsituation kunna visa upp ett ”demofartyg” som kunden kan provköra och utvärdera. Vi arbetar intensivt med att så fort som möjligt komma i mål med TBS Marine Services även om vi idag inte kan garantera framgång i arbetet.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
Telefon: +46 (0)72 303 71 00
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se

------------------------------------

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Prenumerera

Dokument & länkar