Abelco Investment Group fördjupar samarbetet med Animoca Brands

Animoca Brands som är ett väletablerat gaming-publishingbolag i Asien ökar nu sitt ägande i det Abelco listade bolaget iCandy från 7,9% till 15%.

iCandy och Animoca Brands ingick avtal om förvärv av 318 färdigutveckalde spel   vilket kommunicerades under 2019. Som en del av den transaktionen görs nu en betalning genom emission av egna aktier, vilket medför att Abelcos ägande efter transaktionen i iCandy är 51%.

”Det är glädjande att Animoca Brands nu ytterligare ökar sitt ägande i iCandy med ökat engagemang som ägare och som samarbetspartner, Animoca Brands har en stor portfölj med kända varumärkeslicenser och ett stort inflytande i gamingbranschen. Detta gör att vi tillsammans kan skapa ett större utbud av attraktiva spel och bygga aktieägarvärde”Johan Rooth VD Abelco Investment Group

Animoca Brands

Äger spel och rättigheter till bland annat: F1 Delta, Crazy King, Crazy Defense Heroes, Garfield, The Sandbox och hade över USD 24M i intäkter under 2019.

iCandy som har ett ägande i spelet MasterChef tillsammans med Animoca kommunicerade även att spelet nu är lanserat för iPhone och Android. Spelet som bygger på den kända TV-serien och har över 250 miljoner tittare i drygt 200 länder. Innan spelet lanserades hade mer än 500,000 förregistreringar skett. 

 För hela pressmeddelandet i engelska se här

https://www.icandy.io/updates-to-animoca-brands-game-portfolio-acq-and-masterchef/

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

_____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Prenumerera

Dokument & länkar