Abelco Investment Group ökar sitt innehav i iSecrets AB

Report this content

Abelco Investment Group (”Abelco”) förvärvar ca 1.44%, av bolaget iSecrets AB (’’iSecrets’’) från befintlig aktieägare.

Abelco har idag tecknat avtal om att förvärva ca 1.44% av iSecrets från befintlig aktieägare. Köpeskillingen för förvärvet är ca 144.000 kr. Abelco har efter förvärvet ett totalt ägande i iSecrets om 49.91%.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29-10-2021.

Prenumerera

Dokument & länkar