Abelco Investment Group redogörelse för första kvartalet 2022

Report this content

Abelco Investment Group (”Abelco”) presenterar kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2022.  

Det här är Abelco Investment Group

Abelco är ett investmentbolag och ”venture-builder” som investerar eller bygger bolag i de digitaliserade tillväxtsektorerna med ett primärt fokus inom vertikalerna Gaming/E-sport, E-handel och Fintech.

Abelco vill ge bolagen verktyg och expertis vilket sedan är tänkt ge bolagen en tillväxt och då skapa solida bolag som sedermera kan komma att noteras eller säljas. Därtill kan Abelco genom synergier eller existerande nätverk välja att starta egna bolag (så kallade ventures) för att nå ut till en specifik kundkrets eller bransch där bolaget ser utvecklings- och tillväxtpotential.

Vi tittar mycket internt på bolagen, entreprenörerna, trenderna och produkterna samt bedömer möjligheten för respektive team att leverera inom de trender och miljöer bolagen befinner sig i. Våra bolag har en hemmamarknad i Skandinavien eller i Sydostasien, där Abelco är verksamma med kontor i Stockholm, Singapore och Kuala Lumpur. Våra portföljbolag skall kunna nå en bred internationell marknad.

Händelser under det första kvartalet

Abelco

 • VD Johan Rooth ökar innehavet i Abelco Investment Group
 • Patrik Ekenberg (Moore Allegretto) väljs till revisor för Abelco Investment Group
 • Abelco tecknar avtal om att förvärva ca 17,5% av ASEAN Fintech Group
 • Abelco deltar i iSecrets nyemission
 • Abelco avyttrar en del av innehavet i Vopy motsvarande 3,4 Mkr
 • Abelco avyttrar sitt innehav i Green Ideas AB för 3,6Mkr med möjlighet till återköp av 20% av innehavet
 • Abelco har under mars månad tecknat sig för 15% av rösterna och kapitalet i sportfiskebolaget Baitlove AB

Portföljen

 • RightBridge Ventures
  • Förvärvar majoritetsandel av e-sportsbolaget KNACKS
 • iCandy
  • Förvärvet av Lemon Sky Studios godkänns på bolagets extra bolagsstämma
  • Förvärvar 60% av den ledande sydostasiatiska backend-teknologi utvecklaren Gameconomy
  • Förvärvar 51% av spelstudion Storms
  • Ingår ett strategiskt partnerskap med Froyo Venture Lab som ger en garanterad intäkt om AUD 4M
 • Baitlove
  • Baitlove lanserar tjänsten Baitlove Bait Builder

VD kommentar – Slutspurt i första kvartalet för Abelco

Även om man skall tänka maraton när man bygger bolag är det lätta att hamna i en sprint. Och det blev just en sprint som vi började detta kvartal med för att sedan hamna i ett litet vakuum då de oroligheter som Europa drabbades av när en stat väljer att invadera ett annat land. Vi blev alla lite tagna av hur vår världsbild snabbt kan ändras och för en stund var vi tillbaka till de oroligheter och framför allt den osäkerhet i vår vardag som vi precis upplevt i och med pandemin.

Men efter en avvaktande vecka kom sedan sprinten tillbaka och vi i Abelco kunde se framåt och börja arbeta med att göra affärer och utveckla våra bolag igen. När marknaden läser detta så befinner jag mig i Malaysia och Kuala Lumpur för att träffa flera av våra bolag, nya som gamla. Och det känns nästan som att vi börjar komma tillbaka till en vardag igen, även om oroligheter fortfarande finns vid våra gränser.

Vi startade kvartalet med att göra en mindre avyttring i vårt portföljbolag Vopy. Vid investeringen i Vopy fick vi nämligen även vederlagsfria aktier i bolaget Conax, som sedan Vopy förvärvade och det var dessa aktier vi nu avyttrade, med en mycket tillfredställande utveckling, på över 300% beräknat på anskaffningsvärdet på Vopy posten. Vi följde sedan upp med att teckna en avyttring av portföljbolaget Green Ideas. Ett innehav som varit lite i utkanten av vår portfölj. Analysen sa att det var en längre tidshorisont än beräknat samt att bolaget befinner sig i en mycket kapitalintensiv bransch. 

Vi har under kvartalet även haft en lång dialog med bolaget ASEAN Fintech Group som vi följt nära under en längre tid. De har byggt en motor inom fintech segmentet och kommit riktigt långt och med flöden på över 1 miljard dollar har man hittat och byggt en synergi som är spännande. Medan vi i Abelco ägde andelar i det asiatiska holdingbolaget Fintech Asia Group som hade bland annat samma innehav som ASEAN, men ingen utvecklingsstrategi eller tillväxt ambition. Att ASEAN sedan förvärvat ytterligare bolag och med en tillväxtstrategi såg vi en möjlighet att kunna förvärva andelar i ASEAN genom en avyttring av Fintech ASIA Group. Detta för att kunna positionera oss bättre och även vara med på en möjlig värdetillväxt.

Största händelserna i portföljen stod ändå iCandy för, som under kvartalet tagit steget från att vara en mindre studio listad på ASX till att bli en större koncern. iCandy beräknas nu vara en av de största spelutvecklarna i Sydostasien efter de senaste förvärven med en gemensam pro-formaomsättning på över 20M USD.

Bland de sista händelserna i kvartalet ser vi en mindre fördröjning av listningsprocessen i portföljbolaget RightBridge. Bolaget inväntar en del administrativa processer och ser målet inom räckhåll, att vara i en listad miljö på den svenska marknaden. En mycket trevlig trend är också att vår analys håller. RightBridge har under de första månaderna låst avtal med värden på över 5mkr och har en mycket bra pipe att jobba genom.

Vi inom Abelco har även följt starten av bolaget Baitlove som är en hybrid av E-community och marknad inom fiske. Där vi valde att investera i ett mycket tidigt skede. Men har stora förhoppningar om att kunna utveckla affären efter vi sett mycket bra trafik och engagemang på plattformen.

När vi nu fortsätter in på kalenderåret 2022 kan vi se att grunden finns där, vi har de senaste året legat på ett portföljvärde på ca 350-400Mkr och då har vi fortfarande stora förhoppningar på att kunna se en värdeökning i flera av våra portföljbolag. När vi nu även kan välkomna nya bolag som Baitlove och ASEAN Fintech Group, både ser och hoppas jag att vi kan fortsätta vår värdeökning framåt. Vi har kommit ganska långt på vår resa, och jag tycker inte att mitt interna mål på att ha en portfölj som motsvarar ett värde på 500Mkr som en omöjlighet detta år.

Vi har under de senaste två åren varit med och byggt bolag som iCandy, RightBridge, iSecrets vilket har resulterat i en mycket stark utveckling av portföljen där helheten har gått från ca 170mkr till nästan 400mkr i värde. Jag både ser och hoppas att vi kan fortsätta vår värdeökning framåt. Men man skall komma ihåg att det är ett maraton att bygga bolag, även om det tillkommer en hel del sprintar här och där.

Tack!

Portföljbolag & Marknaden

ASEAN Fintech Group

ASEAN Fintech Group är ett venturebolag som positionerat sig som en regional fintech-business builder med en stark förvärvs-och investeringsstrategi. AFG bygger ett integrerat ekosystem inom fintech över vertikalerna Payments, Lending/BNPL och Insurtech.

De sydostasiatiska marknaderna består av flertalet länder med distinkta nationella reglerings- och efterlevnadskrav. ASEAN Fintech Group besitter flertalet olika regulatoriska finansiella licenser som ökar interoperabiliteten inom gruppen.

Genom att bygga ett sömlöst ekosystem inom fintech strävar AFG efter att bli en one-stop-leverantör som ska tillgodose de ekonomiska behoven hos moderna konsumenter som blir alltmer digitala. AFG sysselsätter idag mer än 120 heltidsanställda på fyra nyckelmarknader i Sydostasien, nämligen Singapore, Malaysia, Indonesien och Kuala Lumpur.

Abelco har under mars månad tecknat ett avtal om att förvärva 17,5% av ASEAN Fintech Group samt avyttring av Fintech Asia Group.

Genom transaktionen får Abelco en större exponering mot fler bolag i AFG’s fintechportfölj och erhåller Abelco aktier motsvarande 17,5% av ASEAN Fintech Group där Abelcos andel efter affären värderas till ca SEK 64,8 M.

Abelco innehar även en rimlig säkerhet i utspädning då avtalet stipulerar att AFG’s värde i den nästkommande transaktionen eller emissionen behöver vara minst USD 100M.

ASEAN Fintech Group har ett uttalat mål och strategi om att fortsätta växa och bredda sin portfölj genom olika transaktioner. AFG har även en klar listningsagenda vilket tillsammans med Bolagets uttalade mål kommer att skapa värde för Abelcos aktieägare.

RightBridge Ventures

RightBridge Ventures är ett investerings-och roll up bolag inom e-sport och gaming attention economy. RightBridge startades av Abelco under mitten av 2020 och är ett unikt bolag som förenar entreprenöriella talangbolag från hela gaming- och e-sportsbranschens spektrum.

Vi inom Abelco och iCandy hade efter en analys följt intäktströmmarna inom gaming och E-sport och märkte att det var flera delar i branschen som inte hade kontakt eller missade intäkter. Vi i Abelco startade då RightBridge med en förvärvsstrategi att följa dessa strömmar och vara en ”on-tap” till delar där vi hittar sådana intäktströmmar och sedan förvärva bolag som kan vara av intresse.  RightBridge har sedan start gått från en värdering om 0,5 Mkr till 178 Mkr i december 2021 och består idag av 7 bolag. Bolagets vision är att vara en öppen, trygg, välkommande och engagerande social digital upplevelse, med målet att vara förstahandsvalet för entreprenörsföretag som bygger ekosystemet för e-sport, gaming och digital underhållning i en öppen metavers. Mycket inom den närmaste tiden inom branschen kommer att handla om att monetärisera på sina användare och Community. RightBridge har sedan start och de efterföljande 18 månaderna förvärvat flera bolag som nu visar en positiv utveckling.

RightBridge Ventures har parallellt med förvärv -och onboardings processer samtidigt förberett sig för en noteringsprocess. Teamet och portföljbolagen är nu redo och man inväntar endast de sista formella och administrativa bitarna för att kunna befinna sig i en listad miljö. 

RightBridge Ventures portföljbolag inom e-sport och gamingvärdekedjan kan definieras i två segment:

METAVERSE- segmentet: Portföljbolagen inom detta segment består av Lilmix, ESPL, Epulze och Team Singularity där de fokuserar på att utveckla och vårda e-sport och gaminggemenskapen till en engagerande upplevelse.  Portföljbolagen inom detta segment interagerar med konsumenter och erbjuder dem öppna och toxicisitetsfria digitala utrymmen med engagerande upplevelser som erbjuder digitala tillgångar, innehåll och underhållningsupplevelser som representerar och kommunicerar jämlikhet, rättvisa och passion. RBVs portföljbolag ska vara en rollmodell om hur digitalt beteende ska gå till.

INFRASTRUKTUR- segmentet: Portföljbolagen inom detta segment består av KNACKS och KnotOK där de stödjer leveransen av METAVERSE-segmentets upplevelse med teknik och know-how. Detta segment levererar både till METAVERSE-segmentets portföljbolag, och till varumärken och företag att de söker varumärkes digital aktivering och innovation som är inriktat på att bygga spännande digitala konsumentresor genom gamification.

Baitlove

Baitlove eller Baitlove Metaverse som helheten kallas internt är ett nystartat ekosystem inom sportfiske som tillhandahåller egenutvecklade digitala tjänster till sina användare. Baitlove har på kort tid presenterat en rad olika digitala tjänster som Baitlove News, Baitlove Bait Builder, Baitlove Showroom, Baitlove Pod och Baitlove Inspiration.

Baitlove och dess olika tjänster syftar alla till att ge fiskeintresserade en plats att vara på tillsammans med likasinnade, oavsett om du är nybörjare eller professionell. Baitlove har starkt team som grundades av de erfarna sportfiskepionjärerna Mattias J Fors och Klas ’’thepikefather’’ Skoglund med missionen om att bli ett ledande globalt sportfiskemetaverse med bas i Sverige. 

Under mars månad har Abelco tecknat sig för ca 15% av rösterna och kapitalet i Baitlove. Köpeskillingen uppgick till ca 0,4 Mkr. Investeringen har skett efter en längre tids dialog med grundarna av Baitlove där Abelco tar plats som en strategisk ägare och partner till Baitlove.

Tillväxten sedan lanseringen av Baitlove den 4 oktober 2021 har varit över förväntan och bara Baitlove Pod har haft över 100 000 streams. Baitlove har en väldefinierad plan över de kommande tre åren, som innefattar mängder av nya skalbara digitala tjänster och som ligger till grund för det Metaverse som nu skapas.

Kort om några utvalda portföljbolag

iCandy

Det första kvartalet för iCandy har varit händelserikt där förvärvet av Lemon Sky Studios godkändes på bolagets extra bolagsstämma och är därmed slutfört. iCandy har fortsatt sin expansiva förvärvsstrategi genom förvärven av backend-utvecklaren Gameconomy samt spelstudion Storms. Utöver dessa slutförda förvärv har iCandy under kvartalet ingått ett strategiskt partnerskap med Froyo Venture Lab som ger en garanterad intäkt om AUD 4M, där iCandy i samarbetat ska utveckla 9st spel för Metaverse och skapa flera NFT-serier.

iCandy har under pandemin gått från att vara tre sammansatta studios som släppte mindre ”casual-play” spel till att bli en stor koncern, en av de större i Sydostasien. iCandy kan nu sluta avtal som genererar intäkter på 4M USD samt ha flertalet spel och projekt i gång samtidigt. Bolaget har genom förvärv och tillväxt nu satt sig i en mycket spännande sits och Abelcos andel på ca 160M SEK känns väldigt undervärderat. Vi anser att detta värde borde vara betydligt högre i framtiden om man jämför bolaget med andra peers.

iSecrets

Under kvartalet har Abelco deltagit i iSecrets riktade nyemission. Bolaget fortsätter att arbeta med sin print-on-demand lösning och att utveckla fler produkter samt utöka sin kundstock och stärka sin balans. E-handeln på den svenska marknaden fortsätter att växa där Sverige ligger i topp i Europa sett till antalet % av befolkningen som någon gång handlat online. iSecrets har haft ett tufft 2021 med mycket utveckling för att få i gång sin nya print-on-demand lösning och vi hoppas nu att man kan utnyttja tekniken och gå mer mot lönsamhet. Bolaget ser även över förvärvsmöjligheter där man kan förvärva mindre bolag som kan utnyttja iSecrets teknik, eller att själv gå ihop med ett större bolag som har nytta av iSecrets print-on-demand lösning.

Vopy

Vopy har under det första kvartalet fortsatt arbetet enligt lagd strategi. Vopys embedded finance lösning tillhandahåller en molnbaserad white-label plattform, en delbar intäkts SaaS-plattform samt B2B2C. Marknaden där bolaget verkar förväntas öka 10x över de kommande fem åren, där bolaget även kommer behöva stärka upp sin verksamhet sett till anställda. Vopy har idag närvaro i flertalet länder och där de första kunderna planeras att rullas ut under det andra kvartalet 2022. Vopys värde ökade kraftigt vid den senaste emissionen där Abelco under kvartalet avyttrade de vederlagsfria aktierna som erhölls vid investeringen, detta till en ökning om 300%.

QuickBit

QuickBit har under det första kvartalet lanserat ytterligare kryptopvaluta till sin tjänst i form av Tether, en stablecoin som följer värdeutvecklingen i amerikanska dollar.  Den stora händelsen för QuickBit under kvartalet är QuickBit Card som lanserats i form av Early Access. Ett stort tryck där samtliga platser för beta-versionen upptogs inom 3 timmar. Quickbit fortsätter att visa positiva rapporter där bolaget håller uppe sin omsättning och vi tycker att dagens värde och kurs inte riktigt speglar den sanna värderingen i bolaget.

Marknaderna för de tre vertikalerna

De globala marknaderna för fintech, e-handel samt gaming och e-sport är de tre vertikaler Abelco främst jobbar mot. Abelco ser att samtliga marknader visar en fortsatt god tillväxt där Abelco även ser trender och marknader växa fram inom dessa vertikaler.

Den globala fintechmarknaden var 2021 värderad till USD 9 316 miiljarder och prognostiseras vara värd USD 19 352 miljarder år 2024. En CAGR om ca 27,6%.

Den globala marknaden för e-commerce var 2021 värderad till USD 12 300 miljarder och prognostiseras vara värd USD 25 767 miljarder år 2024. En CAGR om ca 28%.

Den globala gaming marknaden var 2021 värderad till USD 171 miljarder och prognostiseras vara värd ca USD 219 miljarder år 2024. En CAGR om ca 8,6%

Intäkterna för e-sport uppgick 2021 till USD 1,18 miljarder och prognostiseras vara värd USD 1,62 miljarder år 2024. En CAGR om 11,1%.

I den globala och digitaliserade världen finns det tre stora trender där människor i alla åldrar och demografier mer och mer vänder sig till, det är just inom E-handel och Fintech. Vi har under de senaste åren globalt ökat avsevärt inom dessa områden. Vi handlar och använder transaktioner mer och mer digitalt. Ett konsumentbeteende har under de senaste åren gjort ett stort skifte och där ser vi många möjligheter och vi kan analysera att inom de tre vertikalerna som vi arbetar inom börjar det bilda mindre små nischade produkter i och med att de digitala produktcyklerna blir kortare och kortare. 

Utveckling av portföljens beräknade värde, kvartalsvis (Mkr)

Sedan förvärvet 2019 där Abelco ändrade om sin investeringsstrategi främst mot den digitaliserade tillväxtmarknaden har portföljen stigit med ca 110%, motsvarande en värdeökning om 188,4 Mkr.

Under det första kvartalet 2022 har portföljen ökat med 55,6 miljoner jämfört med samma period 2021. Gaming & Digital Entertainment ökade med 66,9 miljoner, Fintech minskade med 8,6 miljoner och E-commerce & Data minskade med 2,7 miljoner. Under kvartalet har även portföljens värde minskat på grund av avyttring av värdet i portföljbolaget Green Ideas samt en mindre del-avyttring i bolaget Vopy.

Utvecklingen av portföljen som helhet är främst driven av våra noterade bolag, främst iCandy som tagit stora kliv de senaste månaderna. 

Kommande rapporttillfällen

Abelco lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

4 april 2022                                            Kvartalsredogörelse Q1 2022

30 maj 2022                                           Årsstämma 2022

29 augusti 2022                                     Halvårsrapport 2022

3 oktober 2022                                       Kvartalsredogörelse Q3 2022

27 februari 2023                                    Bokslutskommuniké 2022

Abelco Investment Group (publ), den 4 april 2022

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

Kenneth Arnström, styrelseordförande
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Kenneth.arnstrom@abelco.se
Telefon: +46 70 0929555

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 04-04-2022.