Abelco Investment Group:s VD Johan Rooth är nu godkänd av Monetary Authority of Singapore och är samtidigt invald i Smartfundings styrelse

Report this content

Abelco Investment Group AB (’’Abelco’’) VD Johan Rooth är nu godkänd av Monetary Authority of Singapore (”MAS”) och samtidigt då även invald i styrelsen för Smartfunding Pte Ltd (’’Smartfunding’’). Detta som ett steg i att öka närvaron samt att styra portföljen i Sydostasien.

Smartfunding är en P2P/B2C-utlåningsplattform där även B2B utlåning finns mot mindre företag. Smartfunding innehar en licens från MAS, en licens för kapitalmarknadstjänster (CMS) för utlåning och driver sin etablering genom flera samarbetspartners.

 

VD Johan Rooth har i och med styrelseplatsen i Smartfunding genomfört en process och nu blivit godkänd av MAS i Singapore. Abelco har idag genom Fintech Asia Group ett ägande om 49,4% i Smartfunding.

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: Johan.rooth@abelco.se
Telefon: +46 73 5367733

____________________________________________________________________________________

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 06-10-2020.

Prenumerera

Dokument & länkar